• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Konferencja. Z Franciszkiem na ziemiach islamu

22 kwietnia 2010 roku odbyła się pierwsza z cyklu "Terytoria" konferencja naukowa zatytułowana "Krucjata bez krucjat, czyli o franciszkanach na ziemiach islamu". Poświęcona została kulturze islamu, a jej celem było ukazanie wkładu franciszkanów w rozwój dialogu międzyreligijnego i współczesnych procesów pokojowych.

Wśród prelegentów znaleźli się polscy specjaliści z zakresu średniowiecza. Wykład otwierający pod tytułem "Prowokacja dla chrześcijaństwa. Podboje muzułmańskie i rozwój idei świętej wojny na Zachodzie" wygłosił krakowski islamolog ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak.

W pierwszej sesji, której przewodniczył prof. dr hab. Maciej Salamon, prelegenci w ciekawy sposób zestawili wybrane źródła pisane przedstawicieli dwóch światów: chrześcijaństwa i islamu. O. dr Andrzej Zając OFMConv ukazał uniwersalizm przesłania św. Franciszka z Asyżu. Prof. UG dr hab. Joanna Judycka przedstawiła wpływy islamu obecne w dziełach Rajmunda Lulla. Dr Marcin Rzepka wskazał na wątki chrześcijańskie u Jalaluddina Rumiego.

Druga sesja poświęcona była konkretnym znamiennym wydarzeniom XIII wieku i ich  wymowie i konsekwencjom. Mgr Katarzyna Gorgoń przybliżyła oryginalny program misyjny i ewangelizacyjny św. Franciszka, ilustrując go wymownym spotkaniem z sułtanem. Dr Wojciech Mruk zarysował działalność franciszkanów w Ziemi Świętej w pierwszym wieku ich obecności. Dr hab. Anna Sawicka ukazała sylwetkę i działalność tercjarza franciszkańskiego, Rajmunda Lulla na rzecz dialogu z islamem.

Trzecia, popołudniowa sesja, którą poprowadził ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, podsumowywała obecną działalność franciszkanów na rzecz dialogu i pokoju między religiami i kulturami w kontekście współczesnej refleksji nad dialogiem. Pojęcie i zróżnicowane wizje dialogu oraz rokowania na bliższą i dalszą przyszłość przedstawiła dr Katarzyna Brataniec. Refleksjami z pracy w organizacjach zajmujących się promowaniem pokoju i dialogu podzielił się z uczestnikami konferencji o. dr Stanisław Jaromi OFMConv, który przedstawił również aktualne franciszkańskie projekty pro-dialogowe. Działalność franciszkanów w Kustodii Ziemi Świętej przedstawił o. prof. UMK dr hab. Celestyn Paczkowski OFM, dzieląc się jednocześnie osobistymi doświadczeniami zdobytymi podczas pobytu w Kustodii. Dr Dorota Rudnicka-Kassem, nieobecna na sesji, przygotowała odczytane wystąpienie ukazujące islam w nauczaniu Jana Pawła II.

Konferencja zainaugurowała cykl TERYTORIA podejmujący refleksję nad zetknięciem się kultury chrześcijańskiej reprezentowanej przez franciszkanów z rodzimymi kulturami w różnych rejonach świata. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Katedra Historii Religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu UPJP II.
k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon