• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Ciekawostka historyczna - pierwszy papież franciszkański

15 lutego 1288 roku został wybrany na papieża. Odmówił przyjęcia godności, jednak kardynałowie odrzucili jego odmowę i wybrali go na głowę Kościoła ponownie tydzień później. Girolamo Masci – Mikołaj IV, bo o nim mowa, to pierwszy franciszkański papież. 

Urodził się w 1227 roku w Lisciano we Włoszech. Sprawował funkcję legata papieskiego w Bizancjum a w roku 1274 zastąpił Bonawenturę z Bagnoregio na stanowisku generała zakonu (ósmego w historii). Cztery lata później został mianowany przez Mikołaja III kardynałem prezbiterem Santa Pudenziana, a w roku 1281 przez papieża Marcina IV biskupem diecezji Palestrina.

Wybrano go na papieża podczas konklawe rozpoczętego w 1287 roku i trwającego jedenaście miesięcy. 15 lutego 1288 roku kardynałowie dokonali wyboru, jednak Girolamo Macsi odmówił przyjęcia godności papieskiej. Wybór został ponowiony 22 lutego.

Pontyfikat Mikołaja IV charakteryzował się rozwojem misji. Nazwano go nawet wielkim papieżem misjonarzy, ponieważ z jego polecenia zakonnicy udawali się m.in. na Bałkany oraz na Bliski Wschód. Z jego inicjatywy w 1289 roku franciszkanin Jan z Montecorvino dotarł do Pekinu, dając początek Kościołowi w Chinach.

Podczas jego pontyfikatu chrześcijanie utracili ostatnie placówki w Palestynie i Syrii, co właściwie zakończyło epokę wielkich wypraw krzyżowych. 

Mikołaj IV przyczynił się do powstania uniwersytetów w Lizbonie i w Montpellier. Za jego pontyfikatu przebudowano i ozdobiono mozaikami rzymskie bazyliki: Santa Maria Maggiore oraz św. Jana na Lateranie.

Pierwszy franciszkański papież zmarł w Rzymie 4 kwietnia 1292 roku. Jego ciało pochowano w bazylice Santa Maria Maggiore.
k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon