• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Ciekawostka historyczna - pierwszy życiorys św. Franciszka

25 lutego 1229 r. został zatwierdzony przez papieża Grzegorza IX pierwszy oficjalny życiorys św. Franciszka, sporządzony kilka miesięcy po jego kanonizacji, autorstwa Tomasza z Celano, twórcy znanej sekwencji Dies irae.

Tomasz z Celano do naśladowców św. Franciszka przyłączył się w roku 1215. Był już wtedy człowiekiem dojrzałym, o solidnym wykształceniu i prawdopodobnie był już kapłanem. Badacze przypuszczają, że studiował w Bolonii lub przy kurii papieskiej, ponieważ znał się z Grzegorzem IX i posługiwał wykwintną łaciną. Jest zaliczany do grona najlepszych pisarzy łacińskich XIII wieku.

W prologu do „Życiorysu pierwszego św. Franciszka” Tomasz z Celano wyjaśnia powody jego napisania: „Ze zbożną czcią zamierzam po porządku opowiedzieć cnotę i życie świętego ojca naszego Franciszka, zawsze prawdę mając za przewodniczkę i nauczycielkę; ponieważ niczyja pamięć nie zachowuje w pełni wszystkiego, co on czynił i czego nauczał, dlatego przynajmniej to, co słyszałem z jego własnych ust, lub czego dowiedziałem się od wiarygodnych świadków, wprawdzie nieudolnie, wszakże tak jak mogłem, starałem się wyłożyć; a to za rozkazaniem dostojnego pana papieża Grzegorza. Obym zasłużył na miano ucznia tego mistrza, który zawsze mówił zrozumiale, bez niejasności, i nie wiedział, co to mowa nieszczera!”.

stat4u PageRank Checking Icon