• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Głowa i matka Zakonu Braci Mniejszych

23 maja obchodzimy Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Ojca Franciszka z Asyżu. Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się z fragmentem z Relacji Trzech Towarzyszy, mówiącym o powstaniu tego kościoła, będącego „głową i matką” całej rodziny franciszkańskiej.

Relacja Trzech Towarzyszy, rozdział 18

(71) 1Gdy więc w różnych krajach świata zajaśniał nowym światłem cudów i z wielu stron przybywali do jego grobu ci, którzy dzięki jego zasługom otrzymali wielkie i szczególne łaski Boże, wspomniany papież, Grzegorz IX, po zasięgnięciu opinii kardynałów i wielu prałatów, zbadawszy i potwierdziwszy cuda, które Pan zdziałał za wstawiennictwem błogosławionego Franciszka, wpisał go na listę świętych i polecił uroczyście obchodzić jako święto rocznicę jego śmierci.

2Stało się to w Asyżu, w obecności wielkiej liczby prałatów i ogromnego tłumu książąt, baronów i niezliczonych wiernych przybyłych z różnych stron świata na wezwanie papieża, który zwołał ich na tę uroczystość w roku Pańskim 1228, drugim swego pontyfikatu.

(72) 1Następnie ten sam papież, który bardzo kochał Świętego za jego życia, nie tylko uczcił go wspaniale kanonizacją, ale także osobiście położył pierwszy kamień pod fundament kościoła zbudowanego na cześć błogosławionego Franciszka; kościół ten ubogacił darami i drogocennymi ozdobami.

2Dwa lata po kanonizacji Świętego, jego święte ciało zostało uroczyście przeniesione z pierwotnego grobu właśnie do tego kościoła. 3Papież przysłał złoty krzyż ozdobiony drogocennymi kamieniami, zawierający relikwie Krzyża Zbawiciela, ozdoby, naczynia święte i inne przedmioty służby ołtarza, a także wiele cennych świątecznych szat. 4Wyłączył ów kościół spod wszelkiej władzy i mocą swej władzy apostolskiej ustanowił go głową i matką całego Zakonu Braci Mniejszych, jak to wynika z publicznego przywileju ogłoszonego w bulli papieskiej podpisanej przez wielu kardynałów.

fot. k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon