• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej 2020/2021

YouTube facebook

Jan Parenti - generał franciszkanów

28 czerwca 1250 r. zmarł Jan Parenti, włoski franciszkanin, generał franciszkanów, który objął przełożeństwo w Zakonie po br. Eliaszu z Kortony. Parenti przewodniczył misji rodzącego się zakonu braci mniejszych do Hiszpanii, gdzie został wybrany prowincjałem. W roku 1227 został generałem franciszkanów. W czasie jego generalatu papież Grzegorz IX wypowiadał się w oficjalnych bullach na temat reguły napisanej przez św. Franciszka z Asyżu i stosunku kleru diecezjalnego do ruchu franciszkańskiego.

Jak pisze Lazaro Iriarte, „Jan Parenti, który doskonale łączył w sobie aspiracje braci wykształconych z pierwotnym duchem św. Franciszka, potwierdził, że Reguła nie potrzebuje żadnych deklaracji i powinna być zachowywana co do litery”. Bracia jednak nie byli przekonani, czy jest to zgodne z wolą Franciszka, wyrażoną w Testamencie (aby bracia zachowywali Ewangelię i całkowite ubóstwo), dlatego stworzono specjalną komisję, której zadaniem było otrzymanie od papieża Grzegorza IX autorytatywnej odpowiedzi.

W odpowiedzi 28 września 1230 r. ukazała się bulla Quo elongati – pierwsza papieska deklaracja dotycząca Reguły. Zgodnie z jej postanowieniami:
1. Testament nie ma mocy obowiązującej, ale jego zachowywanie jest zalecane.
2. Bracia mają zachowywać rady ewangeliczne, które są wyrażone w Regule.
3. Jałmużny, zgodnie z Regułą, mieli zbierać wyznaczeni nuncjusze.
4. Bracia mają zachowywać całkowite ubóstwo indywidualne i wspólnotowe. Mogą jednak posiadać do dyspozycji księgi i używać ich za pozwoleniem kardynała protektora.

Ze względu na zmiany dokonujące się we wspólnocie, w roku 1232 Jan Parenti musiał złożyć dymisję.

stat4u PageRank Checking Icon