• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Numer 25431

28 lutego 1942 roku w Auschwitz zmarł numer 25431. Pod tym oznaczeniem Niemcy ukryli młodego franciszkanina z Niepokalanowa, Stanisława Tymoteusza Trojanowskiego, którego Kościół wspomina właśnie w dzienną rocznicę jego męczeńskiej śmierci. 

Stanisław Tymoteusz Trojanowski OFMConv urodził się w 1908 roku w Sadłowie w zaborze rosyjskim. Jego ojciec zginął podczas I wojny światowej co zmusiło Stanisława do przerwania nauki w szkole elementarnej (po trzech latach) i podjęcia pracy zarobkowej w celu utrzymania matki i trzech braci. 

W 1930 roku został przyjęty jako kandydat do zakonu franciszkanów w Niepokalanowie, a rok później do nowicjatu. W 1938 roku złożył śluby wieczyste. Całe życie zakonne spędził w Niepokalanowie zajmując się kolportażem „Rycerza Niepokalanej”, zaopatrzeniem, pracując w dziale rolniczym i koszykarskim, oraz jako opiekun chorych braci w infirmerii. 

W momencie wkroczenia okupantów do Niepokalanowa, był on największym klasztorem katolickim na świecie. Br. Tymoteusz został aresztowany 14 października 1941 roku za domniemaną współpracę z polskim ruchem oporu i przewieziony z grupą współbraci na Pawiak, a następnie do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie, mimo że nie miał święceń kapłańskich, zaliczony został do grona księży. Otrzymał numer obozowy 25431 i pasiak z naszytym czerwonym trójkątem, tzw. winklem, z literą „P” – Polak. Głodzony, bity i zamęczony katorżniczą pracą zmarł na zapalenie płuc 28 lutego 1942 roku.

26 maja 1994 roku ogłoszono br. Tymoteusza Sługą Bożym, a na wniosek Kongregacji do spraw kanonizacji Kościół uznał go za błogosławionego w roku 1999. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 13 czerwca w Warszawie w grupie 108 błogosławionych męczenników (wśród nich znajdowało się siedmiu innych franciszkanów z Niepokalanowa).
k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon