• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej 2020/2021

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Sen papieża Innocentego III

Świętując dziś rocznicę poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie, katedry biskupa Rzymu i tym samym Matki wszystkich kościołów, zachęcamy do lektury fragmentu Relacji Trzech Towarzyszy, mówiącego o śnie papieża Innocentego III, w którym widział zakonnika podtrzymującego popadającą w ruinę papieską świątynię.

...niedługo przed przybyciem błogosławionego Franciszka [papież] widział we śnie kościół św. Jana na Lateranie, któremu groziła ruina i jednego mizernego i wzgardzonego zakonnika, podtrzymującego go swymi ramionami. Po obudzeniu zdumiony i wystraszony, całą swą mądrością i przenikliwością starał się zrozumieć znaczenie owego widzenia. Lecz po kilku dniach, gdy przyszedł do niego błogosławiony Franciszek i przedstawił mu swe plany, a także prosił o zatwierdzenie Reguły, którą napisał w prostych słowach, posługując się tylko słowami świętej Ewangelii, do doskonałości której całkowicie przywarł, papież patrząc na niego, tak żarliwego w służbie Bożej i zastanawiając się nad swoją wizją (...) zaczął mówić do siebie: "Zaprawdę, to on jest tym świętym zakonnikiem, który odbuduje i podtrzyma Kościół Boży". 

Giotto, Sen Innocentego III - Bazylika św. Franciszka z Asyżu, Asyż

Uścisnął go i uznał Regułę, którą napisał. Dał mu także pozwolenie na głoszenie wszędzie pokuty (...). Po otrzymaniu tego błogosławiony Franciszek składał dzięki Bogu, a uklęknąwszy przyrzekł pokornie i pobożnie posłuszeństwo i szacunek papieżowi. Inni bracia, stosownie do polecenia papieża, przyrzekli również posłuszeństwo i szacunek błogosławionemu Franciszkowi.
(3T 51,5-9; 52,1-2)

Giotto, Zatwierdzenie Reguły - Bazylika św. Franciszka z Asyżu, Asyż
k.gorgoń
fot. k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon