• Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Vincenzo Maria Coronelli OFMConv - franciszkański kartograf

9 grudnia 1718 roku zmarł w Wenecji Vincenzo Maria Coronelli, geograf, kartograf, encyklopedysta i… franciszkanin, generał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, oficjalny kosmograf Republiki Weneckiej. Założył pierwsze na świecie towarzystwo geograficzne – Accademia cosmografica degli argonauti, którego członkiem był m.in. Jan III Sobieski.


Urodził się w roku 1650 jako piąte dziecko w domu weneckiego krawca. W wieku 10 lat został wysłany do Ravenny, by uczyć się na drzeworytnika. W roku 1663 wstąpił do franciszkanów, w 1672 rozstał wysłany do Rzymu na studia teologiczne, które ukończył dwa lata później, uzyskując tytuł doktora teologii. Był zatem także uznanym teologiem. W Wiecznym Mieście rozwinęły się jego zainteresowania kartografią, geografią i astronomią. W roku 1699 Coronelii został wybrany generałem Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, ale nie przestał pracować jako kartograf.

Założył pierwsze na świecie towarzystwo geograficzne – Accademia cosmografica degli argonauti, którego członkiem był m.in. Jan III Sobieski. 

Dzięki niemu wzrosło zainteresowanie kartografią w XVII-wiecznych Włoszech i kraj zaczął przodować w tej dziedzinie, podnosząc jej poziom w całej Europie. O. Vincenzo wydał ponad 500 map, był twórcą globusów, a jednym z jego najbardziej znanych dzieł jest sfera świata o średnicy prawie 3,87 m, wykonana dla Ludwika XIV. Jest także autorem licznych dzieł z zakresu geografii i historii, atlasów i nieukończonej encyklopedii powszechnej.


k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon