• Polskie wydanie Słownika Bonawenturiańskiego

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej - kontynuacja

  • Zapisy do Szkoły Duchowości Franciszkańskiej

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Vincenzo Maria Coronelli OFMConv - franciszkański kartograf

16 sierpnia 1650 r. urodził się Vincenzo Maria Coronelli, geograf, kartograf, encyklopedysta i… franciszkanin, generał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, oficjalny kosmograf Republiki Weneckiej. Założył pierwsze na świecie towarzystwo geograficzne – Accademia cosmografica degli argonauti, którego członkiem był m.in. Jan III Sobieski.


Urodził się jako piąte dziecko w domu weneckiego krawca. W wieku 10 lat został wysłany do Ravenny, by uczyć się na drzeworytnika. W roku 1663 wstąpił do franciszkanów, w 1672 rozstał wysłany do Rzymu na studia teologiczne, które ukończył dwa lata później, uzyskując tytuł doktora teologii. Był zatem także uznanym teologiem. W Wiecznym Mieście rozwinęły się jego zainteresowania kartografią, geografią i astronomią. W roku 1699 Coronelii został wybrany generałem Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, ale nie przestał pracować jako kartograf.

Założył pierwsze na świecie towarzystwo geograficzne – Accademia cosmografica degli argonauti, którego członkiem był m.in. Jan III Sobieski. 

Dzięki niemu wzrosło zainteresowanie kartografią w XVII-wiecznych Włoszech i kraj zaczął przodować w tej dziedzinie, podnosząc jej poziom w całej Europie. O. Vincenzo wydał ponad 500 map, był twórcą globusów, a jednym z jego najbardziej znanych dzieł jest sfera świata o średnicy prawie 3,87 m, wykonana dla Ludwika XIV. Jest także autorem licznych dzieł z zakresu geografii i historii, atlasów i nieukończonej encyklopedii powszechnej.


k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon