• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

 • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

 • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Wydarzenia

 • W dniach 30-31 października 2009 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach odbyło się jubileuszowe sympozjum nt. 800 lat charyzmatu franciszkańskiego - wspomnienie i wyzwanie. Zgodnie z tematem  prelegenci, wracając do źródeł, poszukiwali odpowiedzi na pytanie o aktualność franciszkańskich treści w obliczu nowych wyzwań.
  czytaj więcej
 • W zarządzie Instytutu Studiów Franciszkańskich nastąpiły zmiany: nowym pełniącym obowiązki dyrektora został o. dr Andrzej Zając OFMConv. Na stanowisko został powołany 27 października 2009 roku przez Konferencję Prowincjałów Franciszkańskich pod przewodnictwem o. Jacka Waligóry OFMCap.
  czytaj więcej
 • Krakowskie świętowanie 800-lecia

  05 października 2009
  4 października 2009 zakończyły się centralne ogólnopolskie uroczystości 800-lecia franciszkanów. W obchodach tych bracia św. Franciszka przywoływali na pamięć ustne zatwierdzenie reguły przez papieża Innocentego III. Była to okazja do dziękczynienia za osiem wieków franciszkańskiego charyzmatu, do refleksji nad jego istotą i odnową w nowych realiach dzisiejszego świata oraz do braterskiego świętowania.
  czytaj więcej

stat4u PageRank Checking Icon