• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Seminarium franciszkańskie - po co nam kultura?

YouTube facebook

Charyzmat franciszkański na łódzkim sympozjum

W dniach 30-31 października 2009 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach odbyło się jubileuszowe sympozjum nt. 800 lat charyzmatu franciszkańskiego - wspomnienie i wyzwanie. Zgodnie z tematem  prelegenci, wracając do źródeł, poszukiwali odpowiedzi na pytanie o aktualność franciszkańskich treści w obliczu nowych wyzwań.

 

Tematem popołudniowa sesja pierwszego dnia był fenomen charyzmatu franciszkańskiego. Dr hab. Teresa Paszkowska (KUL) mówiła o żywotności instytutu zakonnego w kontekście wierności własnemu charyzmatowi. Kwestię novum charyzmatu minoryckiego na tle XIII-wiecznego Kościoła i społeczeństwa europejskiego podjął dr hab. Henryk Gapski (KUL). Natomiast o. dr hab. Roland Prejs OFMCap (KUL) ukazał fenomen reform w zakonie minoryckim, zarysowując przy tym ich chronologię, jako wyraz zmagania o wierność charyzmatowi franciszkańskiemu.

Sesja drugiego dnia ukazywała aplikacje charyzmatu franciszkańskiego w nowych warunkach historycznych, społecznych i religijnych. O. dr Emil Kumka OFMConv (PWT San Bonaventura - Rzym) barwną historię odnowy polskiej prowincji franciszkanów na przełomie XIX-XX w., będącą konkretnym wyrazem odnowy własnego charyzmatu. Kolbianizm jako współczesna recepcja charyzmatu franciszkańskiego był tematem wystąpienia o. dra hab. Pawła Warchoła OFMConv (WSD OFMConv - Łódź). Został też odczytany referat nieobecnego o. prof. dra hab. Zdzisława Kijasa (PWT San Bonaventura - Rzym), poświęcony charyzmatowi franciszkańskiemu wobec wyzwań XXI wieku.

W dyskusji panelowej udział wzięli: o. prof. dr hab. Benigny Dyczewski OFMConv (KUL), o. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski OFMConv (KUL), o. mgr lic. Paulin Sotowski OFMConv (WSD OFMConv - Łódź), o. dr Andrzej Zając OFMConv (ISF, WSD OFMConv - Kraków) i o. prof. dr hab. Iwo Zieliński OFMConv (KUL).

Organizatorzy przygotowali również kiermasz książek o tematyce franciszkańskiej oraz projekcję filmu o współczesnych misjach franciszkańskich. Ponadto w czasie sympozjum uczestnicy celebrowali wspólnie Eucharystię i Liturgii Godzin. Mieli też okazję odwiedzić siedzibę Instytutu Franciszkańskiego i zapoznać się z jego historią, zgromadzonym księgozbiorem, dotychczasowymi publikacjami i projektami badawczymi.
ram

stat4u PageRank Checking Icon