• Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Eco-book o eko-Bogu

Pod koniec października 2010 roku nakładem wydawnictwa Salwator ukazała się oryginalna książka pt. "Eco-book o eko-Bogu". Jest to wywiad, jaki redaktor Michał Olszewski przeprowadził z o. Stanisławem Jaromim OFMConv. A rzecz dotyczy chrześcijańskiej, świadomej i odpowiedzialnej wizji stworzenia.

Książka zawiera siedem rozdziałów i omawia źródła kryzysu ekologicznego, nauczanie papieskie dotyczące ekologii, konsekwencje biblijnego nakazu o czynieniu sobie ziemi poddaną, odpowiedzialność chrześcijan za stan świata, franciszkańską odpowiedź na problemy współczesności, a także zaangażowanie Międzynarodowej Komisji ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia oraz Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

Poruszane kwestie zostały bogato zilustrowane przykładami tak z polskiej rzeczywistości, jak i dotyczących problemów światowych. O. Jaromi, pracując w strukturach generalnych zakonu, miał okazję odwiedzić różne kraje świata, zwłaszcza ich najuboższe rejony. Bogactwo tego doświadczenia znajduje swoje odzwierciedlenie w jego wypowiedziach, wśród których pojawiły się konkretne świadectwa zarówno mieszkańca Amazonii czy rolniczych obszarów stanu Bahia w Brazylii, chłopca z Ugandy czy Zambii czy katolika z Kerala w Indiach.

O. dr Stanisław Jaromi OFMConv, filozof i teolog, to jeden z największych znawców problematyki ekologicznej w Polsce. Jest przewodniczącym stowarzyszenia Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA). Prowadzi zajęcia w WSD Franciszkanów w Krakowie, uczestniczy w wielu konferencjach naukowych, a także organizuje spotkania i akcje promujące ekologiczny sposób życia i myślenia.
franciszkanie.pl / ram


stat4u PageRank Checking Icon