• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Franciszkanie o godności

W Krakowie, w dniach 7-9 listopada 2011 r. odbyła się VI edycja Dni Jana Pawła II, których hasłem przewodnim była "Godność". W programie obchodów znalazły się liczne spotkania o charakterze naukowym w różnych ośrodkach akademickich. W dwóch konferencjach wzięli udział również franciszkanie związani z Instytutem Studiów Franciszkańskich.
 
7 listopada, w panelu dyskusyjnym "Godność w perspektywie nauk", którego organizatorem było Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe "Fides et Ratio", a który odbył się w Sali Włoskiej klasztoru franciszkanów w Krakowie, udział wzięło pięciu specjalistów z różnych dziedzin naukowych. Jako ostatni głos zabrał o. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas OFMConv, który przedstawił temat "Godność człowieka i teologia", analizując teologiczne aspekty godności w odniesieniu do jednostki ludzkiej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dynamiczny i rozwojowy charakteru godności człowieka.

Następnego dnia, w warsztatach "Żyj godnie", odbywających się w Klubie Akademickim Uniwersytetu Rolniczego Arka, obok innych prelegentów, udział wziął o. dr Andrzej Zając OFMConv, przedstawiając temat  "Znaczenie godności. Perspektywa franciszkańska". Bazując na etymologii terminu "godność", ukazał trzy jego znaczenia, wskazując jednocześnie na ich zbieżność z wymową jednego z Napomnień św. Franciszka, którego sednem jest prawda o obrazie i podobieństwie człowieka do Boga nie tylko w sferze duchowej, ale również cielesnej.

Dniom Jana Pawła II towarzyszyły różnego rodzaju imprezy, m. in. pokazy filmowe, warsztaty, a także konferencje i spotkania naukowe. Wydarzenie objęli honorowym patronatem: metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, kard. Franciszek Macharski, prezydent miasta, wojewoda i marszałek województwa.

Dni Jana Pawła II zakończyły się w środę 9 listopada wręczeniem nagród w towarzyszących imprezie konkursach literackim i fotograficznym oraz wieczornym czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Floriana w Krakowie.
k.gorgoń
stat4u PageRank Checking Icon