• Seminarium franciszkańskie - po co nam kultura?

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Franciszkańskie akcenty wśród orientalistów

W dniach 21-22 maja 2010 roku we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Relacje świata arabskiego i państw islamu z cywilizacją Zachodu na przestrzeni wieków". Wśród wystąpień znalazły się również franciszkańskie akcenty: oryginalność św. Franciszka w spotkaniu z islamem oraz inspiracje sufickie u Rajmunda Lulla.

Wrocławska konferencja unaoczniła bogactwo i złożoność wzajemnych relacji świata zachodniego ze światem arabskim od czasów antycznych po współczesność. Choć oba światy wiele zyskały na owej wymianie, nie uniknięto jednak konfliktów, które pociągnęły za sobą ofiary po obu stronach. Prezentowane referaty ukazały konkretne przykłady tych kontaktów na wielu płaszczyznach z całą unikalnością ich perspektyw: politycznych, gospodarczych, religijnych, kulturowych.

Prelegenci reprezentowali różne ośrodki naukowe z całej Polski: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademię Pomorską, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Instytut Studiów Franciszkańskich. Byli wśród nich wybitni naukowcy, jak prof. dr hab. Jerzy Hauziński czy prof. dr hab. Katarzyna Pachniak, ale również i młodzi studenci, wykazujący szczególne zainteresowanie omawianą tematyką.

Wśród ponad 30 interdyscyplinarnych prezentacji znalazły się dwa ukazujące franciszkańskie postaci: św. Franciszka z Asyżu oraz katalońskiego tercjarza, prekursora orientalistyki, Rajmunda Lulla (1232/35 - 1316). Mgr Katarzyna Gorgoń, doktorantka Katedry Historii Religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu UPJPII, przedstawiła temat: "Misyjna postawa św. Franciszka z Asyżu na tle wypraw krzyżowych, jako przykład oryginalnej dla XIII wieku relacji Zachodu ze światem islamu". O. dr Andrzej Zając z Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie zaprezentował temat: "Księga Przyjaciela i Ukochanego. Wpływ mistyki muzułmańskiej na chrześcijańską mistykę Rajmunda Lulla".

Organizatorem konferencji była Pracownia Języków i Kultury Bliskiego Wschodu Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy dzień obrad miał miejsce w Instytucie Filologii Polskiej przy pl. Biskupa Nankiera, a drugi w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej.
ram

stat4u PageRank Checking Icon