• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Inauguracja Studiów podyplomowych z franciszkanizmu

W sobotę, 14 października 2017 r., rozpoczęły się zajęcia na studiach podyplomowych z franciszkanizmu, będących ofertą Instytutu Studiów Franciszkańskich oraz Ośrodka Studiów Franciszkańskich działającego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Swoją przygodę z franciszkanizmem zaczęły 23 osoby z Polski i 1 z Węgier (kapłani, siostry i bracia zakonni oraz osoby świeckie, stanowiące większość grupy).Studia podyplomowe dają możliwość zapoznania się z duchowością franciszkańską wraz z jej szerszym kontekstem. Ich istotnym elementem są zajęcia wykorzystujące źródłową wiedzę z zakresu franciszkanizmu do jej aktualnych i praktycznych aplikacji, dotyczących tak działań związanych z ochroną stworzenia, dialogiem międzykulturowym, jak i osobistej więzi z Bogiem, relacji międzyludzkich oraz podejścia do pracy i jakiegokolwiek zaangażowania.

W tym semestrze słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu duchowości franciszkańskiej, ubóstwa monastycznego, wkładu franciszkanów w kulturę, psychologii relacji i dialogu oraz dialogu międzykulturowego i fenomenu, jakim jest Duch Asyżu.

Wszystkim naszym słuchaczom życzymy radości i dobrego zdobywania wiedzy, a św. Józefa z Kupertynu, patrona studentów i zdających egzaminy, prosimy by nad nimi czuwał.

stat4u PageRank Checking Icon