• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Jubileusz 25-lecia istnienia Instytutu Studiów Franciszkańskich

18 listopada 2023 r., w wigilię wspomnienia bł. Salomei, pierwszej polskiej klaryski, Instytut Studiów Franciszkańskich świętował 25-lecie istnienia. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie o godz. 15:00.

Eucharystii przewodniczył pomysłodawca i pierwszy dyrektor ISF, o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv. Homilię wygłosił o dr Piotr Bielenin OFMConv, obecny dyrektor Instytutu. W swoim słowie podkreślał: „Franciszek z Asyżu, gdy usłyszał wezwanie do głoszenia słowa Bożego, nie myślał o tym, że nie jest uczony i nie zna się na retoryce. Wyruszył na drogi świata i słowem i życiem głosił, że Bóg jest miłością, a Jego darem jest pokój, a drugi człowiek jest bratem. Maksymilian Maria Kolbe, gdy wyruszał do Japonii, gdy rozsyłał milionowe nakłady Rycerza, nie myślał, że ma chore płuca i raczej powinien spędzać czas w sanatorium niż przy maszynie drukarskiej. Aniela Salawa, choć prosta i niewykształcona, nie wahała się przychodzić z pomocą i dobrą radą innym dziewczynom, które musiały się odnaleźć w nieraz pełnym zagrożeń życiu miejskim. […] Skąd brali do tego siłę, skąd natchnienie?”. 

„Bycie wdzięcznym, troskliwym, uczciwym, wykonywanie solidnie swoich obowiązków, bycie miłosiernym, cierpliwym, otwartym na przyjaźń, czynienie życia innych szczęśliwszym. To są wszystkie dzieła sprawiedliwości i pokoju, o które musimy się modlić, ale przede wszystkim je wykonać. Mam nadzieję, że Instytut Studiów Franciszkańskich do tego się przyczynia, przede wszystkim pomagając nam wszystkim w lepszym zrozumieniu kim jest Bóg, kim jestem ja sam, i że drugi, bez względu na to kim by był, jest na pierwszym miejscu moim bratem, bo jeden Bóg jest nam Ojcem” – dodał.

Kaznodzieja podkreślił również wagę wytrwałości w dążeniu do celu: „Ojcu Zdzisławowi Kijasowi rzeczywiście zależało, aby ISF powstał. Był wytrwały i trzeba koniecznie dodać, że miał wokół siebie ludzi rozumiejących wagę tego przedsięwzięcia, a także mądrych prowincjałów, świadomych szansy wspólnego działania. Prowincjałów, którzy się zmieniają co pewien czas wyznaczony przez prawo zakonne, ale którzy konsekwentnie od lat wspierają ISF nie tylko słowem, braćmi pracującymi dla ISF-u, ale także materialnie”.

Po Eucharystii uczestnicy jubileuszu udali się do Auli bł. Jakuba, gdzie o. prof. Zdzisław Kijas opowiedział zgromadzonym o początkach Instytutu, jego pierwszych pracownikach, wykładowcach i studentach, z nostalgią wspominając początki zajęć odbywających się w bibliotece przy ul. Reformackiej 4. 

Po części historycznej sekretarz ISF, Katarzyna Gorgoń, przedstawiła sprawozdanie z działalności Instytutu, omawiając realizowane cele statutowe oraz przybliżając statystyki liczbowe prowadzonych zajęć dydaktycznych. 

Następnie dyrektor ISF, o. dr Piotr Bielenin, podziękował zgromadzonym gościom, przede wszystkim swoim najbliższym współpracownikom, a także wszystkim tym, bez których Instytut nie mógłby istnieć: „Mądrością idei ISF-u jest to, że od początku oparty jest on o zespół ludzi. Wszystkim z serca dziękujemy, tym którzy przez lata nim zarządzali, w nim pracowali: dyrektorom, sekretarzom, wykładowcom – byłym i obecnym” – mówił. „Dziękujemy ojcom prowincjałom, Ojcom Założycielom, tym sprzed 25 lat, którzy dzisiaj robią w Zakonie już zupełnie inne rzeczy. Dziękujemy i tym, którzy przez następne lata byli tak przychylni dla Instytutu. I tym dzisiejszym, że kontynuują tę bardzo dobrą tradycję. Sercem Instytutu są jego studenci, czytelnicy wydawanych książek, czytelnicy i obserwatorzy strony internetowej i mediów społecznościowych. Dziękujemy wam, to wy nadajecie tej pracy sens” – dodał. 

Po nim głos zabrał wyższy przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów (OFMConv), o. Marian Gołąb, dziękując w imieniu prowincjałów franciszkańskich za wkład Instytutu Studiów Franciszkańskich w promowanie tematyki franciszkańskiej na tak szeroką, ogólnopolską skalę. Na koniec swoje podziękowania na ręce dyrektora ISF złożyła w imieniu słuchaczy absolwentka Szkoły Duchowości Franciszkańskiej, Halina Warzecha, wyrażając nadzieję na kolejne nowe kursy poszerzające wiedzę z zakresu franciszkanizmu.

Po części wspomnieniowej uczestnicy spotkania udali się do Sali św. Maksymiliana, by przy poczęstunku i lampce wina do godzin wieczornych wspominać ostatnie 25 lat Instytutu i wzajemnie inspirować się do tego, co jeszcze przed nami.

Wszystkim obecnym na uroczystościach serdecznie dziękujemy – za obecność, dobre słowo i nieustanne wsparcie, jakie otrzymujemy.


stat4u PageRank Checking Icon