• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Kapituła prowincjalna

Dziś, 7 marca 2016 roku, w Harmężach rozpoczyna się pierwsza część kapituły zwyczajnej braci z krakowskiej prowincji św. Antoniego Padewskiego i bł. Jakuba Strzemię. Kapituła ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i jest zwoływana raz na 4 lata. W obradach weźmie udział ponad 50 braci pracujących w klasztorach franciszkańskich w Polsce i za granicą. Na kapitułach franciszkanie gromadzili się od samego początku istnienia zakonu, jeszcze za życia św. Franciszka.

Franciszkańska kapituła zakonna jest organem władzy w zakonie. Wyróżnia się różne rodzaje kapituł ze względu na czas zawiązywania, cel czy rangę – najważniejszą jest kapituła generalna, która po papieżu jest najwyższą władzą zakonu. Najniższą w hierarchii jest kapituła domu zakonnego, do której należą zakonnicy danego klasztoru po złożonych ślubach zakonnych, czasowych lub wieczystych.

Kapituła prowincjalna jest najwyższą władzą w prowincji zakonnej. Bracia biorący udział w spotkaniu w pierwszym jego dniu rozpoczynają od modlitwy i skupienia. Dopiero później przedstawiane są sprawozdania i dyskutowana jest bieżąca sytuacja wspólnoty prowincjalnej. Ważnym i na pewno ekscytującym elementem kapituły jest wybór ministra prowincjalnego, wikariusza oraz definitorów, którzy przez kolejne cztery lata będą tworzyć zarząd prowincji i dyktować kierunki rozwoju wspólnoty. Ostatnim elementem jest rozwiązanie kapituły. 

Kontynuacją rozpoczynającej się dzisiaj kapituły prowincjalnej, będzie jej druga część, która będzie miała miejsce na początku maja w klasztorze franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.
k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon