• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Komentarz św. Bonawentury do Ewangelii Łukasza

W czerwcu 2015 roku nakładem wydawnictwa AV Akademikerverlag ukazał się "Komentarz św. Bonawentury do Ewangelii Łukasza". Opracowania tego jednego z pierwszych i mniej znanych dzieł Doktora Serafickiego podjął się Roman Humenský.

Komentarz Bonawentury opatrzony został bogatym wprowadzeniem w  tło historyczno-kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naukowego Paryża i Sorbony w XII i XIII wieku, współtworzonego również przez Świętego z Bagnoregio. Lata działalności św. Bonawentury na Sorbonie zbiegły się z zapoczątkowaną jeszcze przez papieża Innocentego III zmianą w podejściu do dostępności Pisma Świętego dla ogółu wiernych (papież napisał serię listów do arcybiskupa Metz, w których wyraził zgodę aby świeccy należący do diecezji mogli mieć dostęp do poznania Biblii in Gallico sermone – w przekładzie na język francuski). Nie dziwią zatem napisane przez Bonawenturę komentarze do Ewangelii według św. Łukasza i św. Jana.

Książka Romana Humenský’ego ukazuje wielkość Bonawentury jako teologa, jego miłość do Pisma Świętego i głęboką wiarę. Autor wnika w szczegóły źródeł, bada daty i cel komentarzy, wysuwając tezę, iż "Komentarz do Ewangelii Łukasza" został stworzony jako pomoc dla obecnych i przyszłych kaznodziejów z Zakonu  Braci Mniejszych.

Tytuł: Bonaventuras Kommentierung des Lukas-Evangeliums
Autor: Roman Humenský
Język: niemiecki
Liczba stron: 104
Data wydania: 2015
Wydawnictwo: AV Akademikerverlag

k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon