• Seminarium franciszkańskie - po co nam kultura?

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich

10 maja 2010 roku w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie Olszanicy odbyło się posiedzenie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce pod przewodnictwem o. Jacka Waligóry OFMCap. Konferencja w 1998 roku powołała do życia Instytut Studiów Franciszkańskich.

Podczas spotkania omawiano sprawy dotyczące współpracy pomiędzy prowincjami zakonnymi wchodzącymi w skład Konferencji oraz kwestie dotyczące Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Młodzieży Franciszkańskiej, których odpowiedzialni i przedstawiciele mieli okazję zabrać głos w dyskusji. Zaproszony na posiedzenie o. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski OFMConv przedstawił franciszkański projekt święta stworzenia.

Gościem spotkania był też o. Andrzej Zając OFMConv, pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich, który przedstawił aktualny stan prawny i organizacyjny oraz dotychczasowe działania i nowe zamierzenia Instytutu. Przypomniał że poza podstawowym cyklem wykładów Instytut prowadzi zajęcia w ramach Franciszkańskiego Studium Formacyjnego dla osób konsekrowanych oraz wykłady monograficzne w Ośrodku Studiów Franciszkańskich Wydziału Teologicznego UPJPII. Ponadto organizuje coroczną Sesję franciszkańskąSesję kolbiańską (dotychczas po 9 spotkań) oraz rozpoczęty w tym roku cykl konferencji Terytoria. ISF prowadzi też działalność wydawniczą w trzech seriach: Biblioteka ISF (13 tytułów), Seria kolbiańska (7 tytułów) i Studia OSF (4 tytuły).
ram

stat4u PageRank Checking Icon