• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Konferencja. W Auli bł. Jakuba o bł. Jakubie

Dwa jubileusze: 600-lecia śmierci bł. Jakuba Strzemię i 100-lecia ustanowienia go współpatronem krakowskiej prowincji franciszkanów stały się okazją do zorganizowania konferencji naukowej: "Z mroku czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Patronie naszym i stróżu". Odbyła się ona w Krakowie 16 marca 2010 roku.

Organizatorami konferencji byli: Prowincja św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Franciszkanów, Instytut Studiów Franciszkańskich, WSD Franciszkanów im. św. Maksymiliana KolbeKlasztor Franciszkanów w Krakowie. Miejsce spotkania było szczególnie wymowne: znana z różnych spotkań aula przy ul. Franciszkańskiej nosząca imię właśnie bł. Jakuba. W sąsiedniej sali św. Maksymiliana uczestnicy mieli okazję zobaczyć przygotowaną na tę okazję wystawy cennych Jakubowych eksponatów.

Konferencję otworzył i przywitał gości gospodarz spotkania o. Jarosław Zachariasz OFMConv, prowincjałem świętującej prowincji franciszkańskiej. Swoją obecnością zaszczycił metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz, który pozdrowił i pobłogosławił uczestników spotkania. Zostały też odczytane listy nieobecnych metropolitów: ks. kard. Mariana Jaworskiego i ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Kurię generalną zakonu reprezentował o. Jacek Ciupiński OFMConv, który odczytał list od wikariusza zakonu, o. Jerzego Norela OFMConv. Następnie głos zabrał rektor seminarium, o. dr Piotr Gryziec OFMConv.


Konferencję poprowadził o. dr Andrzej Zając OFMConv, pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich. W pierwszej sesji kontekst historyczny zarysował o. dr Adam Mączka OFMConv, ukazując sytuację prowincji czesko-polskiej w XIV i XV wieku: szczególne zaangażowanie duszpasterskie i misyjne, ale i ówczesne problemy. Sylwetkę bł. Jakub Strzemię, franciszkanina, misjonarza, arcybiskupa i błogosławionego przedstawił o. dr Zdzisław Gogola OFMConv (UPJPII). O kulcie bł. Jakuba w XX wieku, skupiając uwagę szczególnie na jego patronatach, mówił ks. mgr lic. Stanisław Burda (Hedwiżyn, diec. zamojsko-lubaczowska). Br. Rafał Maria Antoszczuk OFMConv (Przemyśl) jako odpowiedzialny za przygotowanie jubileuszowych uroczystości przedstawił kronikę działań, dzieląc się cennymi spostrzeżeniami i doznaniami z jubileuszowych doświadczeń.Po przerwie obiadowej, w sesji popołudniowej więcej miejsca poświęcono dziełom sztuki związanym z bł. Jakubem. Jerzy Petrus, wicedyrektor ds. muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu, przedstawił historię relikwiarza i szczegółowo go omówił. O. dr Franciszek Solarz OFMConv, kustosz skarbca krakowskiego klasztoru, zaprezentował ważniejsze dzieła obecne w zbiorach skarbca krakowskich franciszkanów. O perspektywach ewentualnej kanonizacji bł. Jakuba, o wymaganiach prawnych z nią związanych, o trudnościach i możliwościach, mówił o. prof. KUL dr hab. Wiesław Bar OFMConv.

O godz. 16.30 w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie została odprawiona uroczysta Msza święta, której przewodniczył prowincjał, o. Jarosław Zachariasz OFMConv. Na koniec został odnowiony akt powierzenia Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Franciszkanów szczególnej opiece błogosławionego biskupa.
ram

stat4u PageRank Checking Icon