• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Książka o franciszkanach w Imperium Mongolskim już w sprzedaży!

Właśnie ukazała się najnowsza książka wydana przez Instytut Studiów Franciszkańskich. Jest nią drugi tom z serii Terytoria zatytułowany „Między papieżem a wielkim chanem. O franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej” pod redakcją o. Andrzeja Zająca OFMConv. Publikacja jest interdyscyplinarną monografią, której centralnym elementem jest spektakularna franciszkańska ekspedycja wysłana przez papieża Innocentego IV do władcy Imperium Mongolskiego w latach czterdziestych XIII wieku. Polecamy!

We wstępie do książki jej redaktor pisze:

„Wielki wenecki podróżnik Marco Polo na początku swojej księgi Opisanie świata stwierdza, wspominając swoją podróż na Wschód, że od kiedy Pan Bóg stworzył Adama, nie było na świecie człowieka, który by tyle cudowności widział co on. Trudno ocenić, ile cudowności widzieli franciszkanie Jan z Pian del Carpine i Benedykt Polak podczas podobnej wyprawy, ale pewne jest, że zdążyli z niej szczęśliwie wrócić do domu siedem lat przed narodzinami sławnego Wenecjanina. Franciszkańscy wysłannicy Innocentego IV odbyli swą podróż do chana Gujuka w Karakorum w latach 1245-1247, natomiast Marco Polo przyszedł na świat w roku 1254, a w podróż do chana Kubilaja jako siedemnastolatek wyruszył wraz z ojcem Niccolò i stryjem Matteo w 1271 roku. Jego dzieło stało się niewątpliwie jednym z najpoczytniejszych tekstów w historii. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze informacje o ziemiach Wielkiego Imperium Mongolskiego z opisami podróży, zwyczajów, zachowań dają świadectwa franciszkańskich emisariuszy papieskich. W prezentowanej publikacji Marcin Godawa omawia szczegółowo retorykę i znaczenie jednego z nich – Relatio Fratris Benedicti Poloni, sama zaś wyprawa jest przedmiotem artykułu Adama Mączki.

W tę kronikarsko-reporterską tradycję dotyczącą wnętrza Azji wpisuje się również Itinerarium autorstwa innego franciszkanina, Wilhelma z Rubruk, będące owocem jego wyprawy w latach 1253-1255, zaprezentowane z erudycją, wydobywające jego walory antropologiczne, przez autora polskiego przekładu Mikołaja Olszewskiego. Jak widać, między papieżem a wielkim chanem znalazło się istotne historycznie miejsce dla franciszkanów z wybitnymi postaciami, które już po Carpinim i Benedykcie odegrały ważną rolę, jak chociażby Jan z Montecorvino, pierwszy biskup Pekinu, którego działalność przedstawia Wojciech Kluj. Spadkobiercą i wielkim kontynuatorem franciszkańskiego dzieła misyjnego w Chinach okazał się już w XX wieku o. Gabriele Allegra, błogosławiony Kościoła katolickiego, autor przekładu Biblii na język chiński, którego sylwetkę i działalność ukazuje Anna Romańska-Winiarska. Historię franciszkańskich misji w Chinach na przestrzeni wieków omawia Grzegorz Kordek. Natomiast Stanisław Kawa przedstawia zarys historii chrześcijaństwa na terenach obecnego Uzbekistanu. Działalność franciszkanów na historycznych ziemiach Wielkiego Imperium Mongolskiego jest przykładem o wiele szerszego zaangażowania spadkobierców świętego Franciszka w szerzenie chrześcijaństwa aż po krańce ziemi, o czym pisze Katarzyna Gorgoń. Niewątpliwym atutem niniejszej publikacji jest uwzględnienie historycznego, religijnego i kulturowego tła tego rejonu świata, nakreślonego przez znawców tematu, Jerzego Tulisowa i Zbigniewa Wesołowskiego. (…) Dziesięciu autorów oddaje do rąk czytelników ciekawą lekturę pod redakcją Andrzeja Zająca, dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich, będącą owocem wspólnej pracy w zgłębianiu tajemnic Azji środkowo-wschodniej, odkrywanych wcześniej przez franciszkańskich legatów i misjonarzy. Powodem do radości jest owocna współpraca osób będących na różnym etapie kariery naukowej i reprezentujących różne ośrodki naukowe: Monumenta Serica Institute w Sankt Augustin koło Bonn, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Dialogu Kultury i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny i Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura w Rzymie”.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści: spis treści.

Książki można zamawiać mailowo – zamówienia prosimy kierować na adres mailowy sekretariatu: mail lub nabyć osobiście w sekretariacie ISF w godzinach otwarcia.

Koszt: 40 zł
Koszt przy zakupie ponad 10 sztuk: 32 zł

Patronat medialny nad publikacją objęli: Portal historia.org.pl oraz Centrum Studiów Polska-Azja


Przypominamy, iż do nabycia jest także pierwszy tom z serii Terytoria pt. „Krucjata bez krucjat. O franciszkanach na ziemiach islamu”. Jest to monografia ukazująca spotkanie franciszkanów z religią i kulturą islamu. Jako protagoniści jawią się tu św. Franciszek z Asyżu i bł. Rajmund Lull. W publikacji historyczna refleksja otwiera się również na współczesne realia, wskazując na aktualność franciszkańskich rozwiązań. Książka liczy 255 stron i zawiera dziewięć artykułów, którego autorami są przedstawiciele różnych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Redaktorem tomu jest Andrzej Zając OFMConv, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści: spis treści.

Koszt: 30 zł
Koszt przy zakupie ponad 10 sztuk: 24 zł

k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon