• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Maryja - Dziewica uczyniona Kościołem

29 listopada 2011 r. w auli bł. Jakuba WSD Franciszkanów w Krakowie odbyła się XI Sesja franciszkańska. W tym roku wspólnota duchowych synów i córek Biedaczyny z Asyżu postanowiła uczcić święto  Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego wraz z Maryją. Temat spotkania brzmiał: „Virgo ecclesia facta. Maryja – Dziewica uczyniona Kościołem”.

Sesję rozpoczął dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich, o. dr Andrzej Zając OFMConv. Wprowadziwszy zebranych w tematykę sympozjum, słowo przekazał przewodniczącemu Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich, o. dr. Piotrowi Gryźcowi OFMConv, który wygłosił prelekcję na temat Matka Jezusa Kościołem w refleksji biblijnej. O Maryi w pismach św. Franciszka mówił o. dr Syrach Janicki OFM. Po dyskusji głos zabrał o. dr hab. Romuald Kośla OFM, który naświetlił rolę Maryi wobec wiernych – Maryja w porządku do nas. O podstawach macierzyństwa duchowego w mariologii Jana Dunsa Szkota. Jako ostatni wystąpił o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv z odczytem Myśl maryjna św. Maksymiliana.

Sympozjum zwieńczyła Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił o. prowincjał Jarosław Zachariasz OFMConv.

XI Sesję zorganizował Instytut Studiów Franciszkańskich, Konferencja Rektorów Seminariów Franciszkańskich oraz WSD Franciszkanów im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie.


stat4u PageRank Checking Icon