• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej cz. II

  • Oblicze Boże. Teologia - ikonografia - duchowość

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej 2021/2022

YouTube facebook

Nowy dyrektor ISF

W związku z wygaśnięciem kadencji Dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich, o. Andrzeja Zająca OFMConv, 25 maja 2021 r. Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce mianowała na stanowisko p.o. Dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich o. Piotra Bielenina OFMConv.


O. mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv uzyskał kościelny licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie. W latach 1998 i 2000-2008 był magistrem prenowicjatu, a w latach 2008-2012 gwardianem i proboszczem w Legnicy, pełniąc jednocześnie funkcję asystenta regionalnego FZŚ regionu wrocławskiego. Od 2016 roku jest asystentem regionalnym FZŚ regionu krakowskiego. W latach 2016-2020 był gwardianem klasztoru św. Franciszka w Krakowie.

Jest wykładowcą WSD Franciszkanów w Krakowie, a od roku 2010 współpracuje z Instytutem Studiów Franciszkańskich, w którym prowadzi zajęcia z historii franciszkanizmu, źródeł franciszkańskich oraz duchowości franciszkańskiej. Ma otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, i w najbliższych miesiącach finalizuje pracę „Chrystologia św. Maksymiliana” pod kierunkiem o. prof. dr hab. Zdzisława J. Kijasa OFMConv. Jest autorem licznych artykułów naukowych, których tematyka skupia się na historii franciszkanizmu, życiu i duchowości św. Maksymiliana M. Kolbego, chrystologii oraz mariologii franciszkańskiej.

Serdecznie dziękujemy o. drowi Andrzejowi Zającowi OFMConv, który przez ostatnich 10 lat pełnił funkcję Dyrektora ISF. Wyrażamy wdzięczność za wszystkie pomysły na promocję duchowości franciszkańskiej w Polsce, zaangażowanie i serce wkładane w pracę w Instytucie Studiów Franciszkańskich, mając jednocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę.

stat4u PageRank Checking Icon