• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

O. Andrzej Zając pełni obowiązki dyrektora

W zarządzie Instytutu Studiów Franciszkańskich nastąpiły zmiany: nowym pełniącym obowiązki dyrektora został o. dr Andrzej Zając OFMConv. Na stanowisko został powołany 27 października 2009 roku przez Konferencję Prowincjałów Franciszkańskich pod przewodnictwem o. Jacka Waligóry OFMCap.

Od 2004 roku obowiązki dyrektora pełnił o. dr Andrzej Prugar OFMConv, z wyjątkiem roku akademickiego 2007/2008, kiedy to funkcję tę sprawował o. dr Paweł Sroka OFMConv. Stanowisko to obejmowane jest w zastępstwie o. prof. dra hab. Zdzisława Kijasa OFMConv, który od roku akademickiego 2005/2006 przebywa w Rzymie, gdzie jest rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego San Bonaventura.

O. Andrzej Zając (ur. 1969) pochodzi z Jasła, gdzie ukończył liceum i szkołę muzyczną. W 1988 roku wstąpił do krakowskiej prowincji franciszkanów. Studiował w WSD Franciszkanów w Krakowie (1989-1993), Papieskim Wydziale Teologicznym San Bonaventura w Rzymie (1993-1995), Papieskiej Akademii Antonianum w Rzymie (1995-1997), gdzie ukończył studia specjalistyczne z franciszkanizmu. W 2009 roku obronił pracę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym San Bonaventura w Rzymie.

W latach 2000-2004 był wicerektorem WSD Franciszkanów w Krakowie, a w latach 2004-2008 gwardianem klasztoru św. Franciszka w Krakowie. Od 2000 roku jest wykładowcą pism św. Franciszka, hagiografii i duchowości franciszkańskiej w rodzimym seminarium.

Ma na swoim koncie kilka pozycji książkowych: Po prostu Jest (tomik wierszy, 2001), Jak odzyskać entuzjazm życia (2002), Elementarz świętego Franciszka (wybór tekstów źródłowych, 2002), Święty Franciszek (2004) oraz płytę CD Wiał wiatr. Opowieść o świętym Franciszku (2008) zrealizowaną przez krakowskich artystów. Brał udział w pracach nad polskim wydaniem Źródeł franciszkańskich (2005), Leksykonu duchowości franciszkańskiej (2006) i Pism św. Franciszka (2009).
k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon