• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

O. Kijas relatorem watykańskiej kongregacji

28 stycznia 2010 roku o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv - pomysłodawca i twórca ISF - został mianowany przez Benedykta XVI na relatora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Tym samym znalazł się w wąskiej, pięcioosobowej grupie specjalistów zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej cnót lub męczeństwa kandydatów na ołtarze.

Do obowiązków relatorów należy pisemne wyjaśnianie wątpliwości historycznych, z jakimi do kongregacji zwracają się jej konsultorzy, oraz uczestnictwo w charakterze ekspertów w spotkaniach teologów. Relatorzy badają również dokumentację związaną z domniemanym cudem.

O. Kijas był dotąd konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i jest zarazem wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Od 2005 roku do stycznia 2010 rok był rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego San Bonaventura w Rzymie.

O. Zdzisław Józef Kijas (1960)  jest franciszkaninem z krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Jest znanym teologiem, specjalistą teologii dogmatycznej oraz ekumenii i dialogu. Opublikował kilkadziesiąt pozycji książkowych i kilkaset artykułów.
ram

stat4u PageRank Checking Icon