• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

W styczniu 2015 r. franciszkański świat naukowy obiegła sensacyjna wiadomość o odnalezieniu nieznanej biografii św. Franciszka z Asyżu autorstwa jego pierwszego biografa, Tomasza z Celano. Została napisana między rokiem 1232 a 1239 i dotąd nie była znana. Dziś jest dostępna dla polskiego czytelnika. Tłumaczenia, z erudycją i smakiem, dokonał o. Aleksander Horowski OFMCap. Polecamy!

„Żywot naszego ojca, błogosławionego Franciszka” jest krótkim życiorysem Świętego, napisanym najprawdopodobniej na prośby braci, dla których tzw. „Życiorys pierwszy” wydawał się za długi.  Zostały jednak dodane do niego nowe elementy, przez co stał się swojego rodzaju aktualizacją. Jest krótszy, ale bardziej konkretny, zawierający 60% nieznanego do dziś materiału i nadający się lepiej do potrzeb adresatów, którymi byli, jak wskazuje to już sam tytuł, bracia z Zakonu.

Więcej na temat tego sensacyjnego odkrycia można przeczytać tu: SENSACYJNE ODKRYCIE ŚREDNIOWIECZNEGO MANUSKRYPTU.

Tomasz z Celano to średniowieczny pisarz, franciszkanin, którego do Zakonu przyjął sam św. Franciszek. Doskonały znawca hagiograficznego stylu, jeden z najwybitniejszych autorów łacińskich XIII w. Wraz z innymi braćmi zaszczepił życie franciszkańskie na terenie Niemiec. Na polecenie papieża Grzegorza IX napisał pierwszą biografię św. Franciszka w związku z jego kanonizacją. Uchodzi za autora liturgicznej sekwencji Dies irae.


Wydawcą książki jest Instytut Studiów Franciszkańskich. Jest to pierwsze polskie wydanie.
Książkę można zakupić kontaktując się mailowo: sekretariat@isf.edu.pl.

Koszt: 32 zł plus koszty wysyłki.

stat4u PageRank Checking Icon