• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Seminarium franciszkańskie - po co nam kultura?

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Reguła i życie wśród młodych franciszkanów

Młodzi zakonnicy, żyjący według reguły św. Franciszka z Asyżu, spotkali się na sesji naukowej w WSD Franciszkanów w Krakowie-Bronowicach. Sesja odbyła się tradycyjnie w święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego i rocznicę zatwierdzenia franciszkańskiej reguły przez papieża Honoriusza III, 29 listopada 2010 roku. 

Tematem tegorocznej sesji Reguła i życie rozpatrywana w różnych aspektach na początku dziewiątego stulecia istnienia franciszkańskich zakonów. W sesji udział wzięli bracia klerycy, wychowawcy i wykładowcy z rodzimego seminarium oraz zaprzyjaźnionych seminariów kapucynów, franciszkanów z Katowic-Panewnik i franciszkanów z Franciszkańskiej w Krakowie (bracia z Kalwarii Zebrzydowskiej nie dojechali z powodu pierwszego ataku zimy, który sparaliżował drogi). Przybyły też siostry zakonne z różnych zgromadzeń franciszkańskich: sercanki, serafitki, albertynki oraz przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.


Zebranych w auli seminaryjnej przywitał gospodarz miejsca, rektor seminarium, o. dr Krzysztof Paszkiewicz OFM. Pierwszy wykład o teoretycznym i praktycznym wymiarze Reguły św. Franciszka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność umiejętnej interpretacji używanych przez św. Franciszka środków wyrazu, wygłosił o. dr Andrzej Zając OFMConv. W drugim wystąpieniu, wychodząc od refleksji nad enigmatycznym wyrażeniem z 6. rozdziału Reguły "jako pielgrzymi i obcy" (tanquam peregrini et advenae), o. dr Ezdrasz Biesok OFM ukazał wędrowny sposób życia i działania ewangelizacyjnego jako jedną z franciszkańskich charakterystyk. Natomiast prof. KUL dr hab. Teresa Paszkowska wyakcentowała te elementy franciszkańskiej reguły, które w świetle adhortacji Vita consecrata i ostatnich dokumentów Kościoła, objawiają swą nowość i aktualność.

O. mgr lic. Piotr Stanisławczyk OFMConv przedstawił wyniki ankiety pojubileuszowej skierowanej do prawie dwóch tysięcy franciszkanów żyjących w Polsce. Pytania dotyczyły sposobu przeżywania i owoców świętowanego w 2009 roku jubileuszu 800-lecia ustnego zatwierdzenia pierwotnej franciszkańskiej reguły. Następnie był czas na pytania do prelegentów i dyskusję, którym przewodniczył o. dr Tadeusz Bargiel OFMCap. Posiedzenie zakończył o. dr Piotr Gryziec OFMConv - aktualny przewodniczący Konferencji Rektorów Franciszkańskich. Zwieńczeniem uroczystości była Msza Święta w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył o. Ezdrasz Biesok OFM, prowincjał Prowincji Wniebowzięcia NMP z Katowic-Panewnik, a homilię wygłosił o. Tadeusz Bargiel OFMCap z Tenczyna.

Organizatorami sesji naukowej byli: Instytut Studiów Franciszkańskich oraz WSD Franciszkanów p.w. św. Bonawentury w Krakowie, reprezentujące Konferencję Rektorów Franciszkańskich. Sesje naukowe inspirowane pismami, osobą św. Franciszka i charyzmatem franciszkańskim organizowane są od 2002 roku. Poza kilkoma wyjątkami odbywają się 29 listopada, w rocznicę zatwierdzenia Reguły św. Franciszka przez papieża Honoriusza III w 1223 roku, w święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego.
ramstat4u PageRank Checking Icon