• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Seminarium franciszkańskie - po co nam kultura?

YouTube facebook

Reguły franciszkańskie w Warszawie

21 listopada 2009 roku w Warszawie, w siedzibie Centrum Franciszkańskiego dla Europy Wschodniej i Azji Północnej odbyła się sesja naukowa poświęcona regułom franciszkańskim. Na sesję przybył z Francji jeden z najwybitniejszych franciszkanistów, o. dr Thaddée Matura OFM, znany również polskim czytelnikom dzięki licznym tłumaczeniom jego prac.

Temat spotkania brzmiał: "Oto jest życie Ewangelii według Jezusa Chrystusa" (1Reg, Prolog, 2) - formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800 lat po zatwierdzeniu pierwszej Reguły św. Franciszka. Organizatorami sesji, pod patronatem Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich, byli: Centrum Franciszkańskie dla Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie, Instytut Franciszkański w Łodzi-Łagiewnikach oraz Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu.

Uczestników przywitał i sesję otworzył gospodarz miejsca i główny jej organizator o. Zenon Styś OFM. Pytanie o to, czy reguły zakonne są bardziej waloryzacją czy formalizacją charyzmatu, podjęła w swoim wystąpieniu s. dr hab. Teresa Paszkowska SNMPN (KUL). O. dr Wiesław Block OFMCap (UP Antonianum - Rzym) mówił o Protoregule w świetle Sposobu życia przekazanego św. Klarze, próbując w ten sposób odtworzyć możliwe treści zawarte w dokumencie przedstawionym papieżowi Innocentemu III. O regułach I i II Zakonu, ich historii, wspólnych myślach wiodących i ich aktualności mówił o. dr Andrzej Zając OFMConv (ISF, WSD OFMConv - Kraków). Natomiast o. dr hab. Roland Prejs OFMCap (KUL) przedstawił rys historyczny i aktualność reguł Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Franciszkańskiego Zakonu Regularnego. Moderatorem sesji był o. Grzegorz Filipiak OFMCap (CDH - Zakroczym).

W sesji popołudniowej o. dr Thaddée Matura OFM (Avignon) w swoim wystąpieniu ukazał elemnty wspólne czterech Reguł rodziny franciszkańskiej oraz wskazał kierunki ich dzisiejszej realizacji. Dyskusji panelowej, która podejmowała temat rozumienia Reguły, jak mówił Franciszek, prosto i bez wyjaśnień, aktualnego znaczenia jej radykalizmu oraz treści odnoszących się do kapłanów, zawartych w Regułach, przewodniczył o. dr Wiesław Block OFMCap. W panelu wzięli udział: s. dr hab. Teresa Paszkowska, s. dr Elżbieta Raszczyk OSC (Kalisz), mgr Jadwiga Wojas (FZŚ - Kraków), o. dr Thaddée Matura OFM, o. dr Andrzej Zając OFMConv i o. dr hab. Roland Prejs OFMCap.

Na zakończenie sesji uczestnicy celebrowali wspólnie nieszpory, po czym mieli okazję do braterskiego.spotkania.
ram

stat4u PageRank Checking Icon