• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Rzym. Spotkanie braci zaangażowanych w działalność artystyczną

Pierwszy raz w historii Zarząd Generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zorganizował spotkanie franciszkanów zaangażowanych w działalność artystyczną. Sympozjum zatytułowane „Sztuka sakralna a nowa ewangelizacja” odbyło się w dniach 20-21 listopada 2017 r. na Wydziale Teologicznym św. Bonawentury – Seraphicum w Rzymie. Polskę reprezentowali: o. Tomasz Jank z Gdańska, o. Piotr Kleszcz z Łodzi oraz o. Andrzej Zając z Krakowa.

W zaproszeniu skierowanym do braci, Generał Zakonu, o. Marco Tasca, pisał: „W twórczej ekspresji człowieka Ewangelia zawsze znajdowała swój cenny i niezastąpiony środek popularyzacji aż do stania się samą częścią kultu i liturgii. Jak wiemy, franciszkanizm stanowi jej element o wyjątkowej wartości rozprzestrzeniony po całym świecie. Nasz Zakon w szczególny sposób jest powiernikiem i stróżem dziedzictwa historycznego, którego przemawiającej mocy wciąż doświadczamy, ale także dziedzictwa zobowiązującego, które pozostawiły nam poprzednie pokolenia. W przeszłości mieliśmy przykłady twórców wykształconych i światłych oraz współbraci, którzy poświęcali się – często z doskonałymi wynikami – różnym formom wyrazu i dziedzinom artystycznym. Uczą nas, że Ewangelia zawsze może znaleźć miejsce w zmiennej historii i z kolei ją tworzyć”.

Na spotkanie przybyło 20 braci z różnych prowincji: z Włoch, Rumunii, Słowenii, Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Polskę reprezentowali: o. Tomasz Jank z Gdańska, o. Piotr Kleszcz z Łodzi oraz o. Andrzej Zając z Krakowa.

Wielu z braci obecnych na sympozjum, to absolwenci różnych akademii sztuk pięknych. Zajmują się malarstwem, rzeźbą, architekturą i poezją.

Na konferencję składały się wystąpienia specjalistów, prezentujących swój dorobek artystyczny i prowadzoną działalność oraz praca w grupach, która poświęcona była refleksji nad zaangażowaniem franciszkańskiej sztuki w nową ewangelizację.

kg
fot. o. Franciszek Czarnowski

stat4u PageRank Checking Icon