• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej cz. II

  • Oblicze Boże. Teologia - ikonografia - duchowość

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej 2021/2022

YouTube facebook

Seminarium Franciszkańskie dla sióstr klarysek

W dniach 14-18 czerwca 2021 roku odbyła się trzecia edycja Seminarium Franciszkańskiego dla klarysek. Zajęcia odbywały się w krakowskim klasztorze sióstr św. Klary. Co o zajęciach mówią siostry? Zachęcamy do lektury!
I część, w roku 2018, wprowadziła nas w społeczno-religijny kontekst powstania ruchu franciszkańskiego, historię początków naszego zakonu, Zakonu Braci Mniejszych oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. II część, w roku 2019, przybliżyła nam pisma św. Franciszka i św. Klary, poszerzyła historię początków i reguł II Zakonu.Ze względu na pandemię w ubiegłym roku była przerwa. Z tym większą radością wzięłyśmy udział w tegorocznym kursie. Udział brały siostry klaryski z klasztorów w Krakowie, Starym Sączu i Miedniewicach. Pozostałe klasztory będą mogły odsłuchać nagrania audio. Cennym elementem tego kursu jest możliwość spotkania sióstr z różnych klasztorów, wzajemne poznanie, oraz to, że miejscem kursu jest nasz klasztor.

Tematyka ostatniej sesji była dla nas bardzo ubogacająca. O. dr Tadeusz Bargiel OFMCap przybliżył nam temat pokuty w myśli i doświadczeniu św. Franciszka. W życiu każdego z nas chodzi o osobiste i wewnętrzne nawrócenie serca, a zewnętrzne znaki mają być tego wyrazem. Franciszek na łożu śmierci dzielił się z braćmi i nami tym, co dla niego było najważniejsze, a więc mówił o łasce pokuty i nawrócenia.

O. dr Syrach Janicki OFM mówił nam o klauzurze w duchowości klariańskiej. Klauzura należy do naszego charyzmatu, ale to nie serce życia. Klauzura jest środkiem, który prowadzi nas do celu, jakim jest miłość Boga. Nasz charyzmat to życie według Ewangelii i towarzyszenie duchowe braciom, tzn. modlitwa za nich. W klauzurze ma miejsce dynamiczny proces drogi szukania i odnajdywania Jezusa. To ciągłe poszukiwanie przez św. Klarę jest znakiem jej miłości, a kolejnym znakiem jest ciągłe budowanie z Nim więzi. Taka postawa wymaga troski, wysiłku, oczyszczania, właściwej hierarchii wartości. Równowaga wszystkich elementów życia jest znakiem świętości.

Następnie o. mgr lic. Stanisław Mazgaj OFM ukazywał nam jak rady ewangeliczne objawiały się w duchowości św. Franciszka i św. Klary, jak radykalnie nimi żyli i w ten sposób uobecniali Jezusa. Czystość to wzniesienie się ponad to, co przeszkadza wzlotowi ducha do Boga. Prowadzi do prawdziwej radości. Życie bez własności i w pokorze zostało przez nich podjęte, bo Bóg jest jedynym dobrem. Ubóstwo i pokora pomagają trwać w nieustannym dziękczynieniu, gdyż wszystko jest darem. Posłuszeństwo pomaga we wspólnym szukaniu woli Boga, na wzór Jezusa, świadomie i odpowiedzialnie.

O. dr Andrzej Zając OFMConv pokazał nam jak podejście św. Franciszka i św. Klary do Eucharystii opierało się na ówczesnych zdarzeniach w Kościele. Dla św. Franciszka Eucharystia jest zasadniczym tematem – logika daru. Całym sobą kochać Boga, który cały siebie oddał za nas z miłości. Bóg daje nam wszystko. Św. Franciszek wpatruje się w Syna Bożego w Eucharystii, zachwyca się i następnie stara się robić to samo. Codziennie. Św. Klara rozważa miłość Boga w męce i śmierci Jezusa, które celebrujemy w Eucharystii, by pamięć w nas była żywa. W Eucharystii, za Jej zachętą, całym sercem przylgnijmy do Jezusa. W kolejnym wykładzie słuchałyśmy o tym, jak duchowa przyjaźń św. Franciszka i św. Klary jest przykładem duchowego braterstwa. Początek ich przyjaźni jest w Bogu. Razem wpatrywali się w Jezusa i podążali za Nim.

Po ostatnim wykładzie przyszedł nowy dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie, o. Piotr Bielenin OFMConv. Zwrócił się do nas ze słowami gratulacji za ukończenie kolejnego roku formacji franciszkańskiej i każdemu klasztorowi powstającej Federacji Klarysek Urbanistek w Polsce podarował książkę „Oblicze Boże. Teologia – Ikonografia -  Duchowość”. Następnie nastąpiło rozdanie dyplomów i podziękowanie z naszej strony. Jesteśmy wdzięczne byłemu dyrektorowi ISF o. Andrzejowi Zającowi za organizację i rozpoczęcie tego kursu, a nowemu dyrektorowi za kontynuację oraz otwartość na ewentualną zmianę podejmowanych tematów, byśmy mogły usłyszeć te, które pragniemy zgłębiać czy wykładowców, którzy by je nam przybliżyli. Ten kurs pomaga nam zgłębiać naszą duchowość, nasz charyzmat. Mamy nadzieję na dobre owoce tego dokształcającego kursu.
Niech Pan będzie uwielbiony. Niech nas prowadzi i nagrodzi wszelkie okazywane nam dobro.

s. Jadwiga Franciszka Jarosz OSC

Wspólnoty zainteresowane przygotowaniem i przeprowadzeniem dla nich zajęć indywidualnych zapraszamy do kontaktu mailowego: sekretariat@isf.edu.pl.

stat4u PageRank Checking Icon