• Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Sesja ekologiczna z patronem ekologów.

29 listopada 2009 roku minęło 30 lat od ogłoszenia św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów. Z tej okazji dwa dni wcześniej w Krakowie odbyła się uroczysta sesja, na którą zostali zaproszeni znawcy zagadnień dotyczących człowieka i jego środowiska naturalnego oraz relacji zachodzących w ekosystemie.

W imieniu organizatorów, Instytutu Studiów Franciszkańskich oraz Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, sesję otworzył o. Andrzej Zając OFMConv. W tematykę spotkania wprowadził asystent kościelny REFA o. Zbigniew Świerczek OFMConv. Panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, poprowadził o. dr Stanisław Jaromi OFMConv - przewodniczący stowarzyszenia REFA.
 
Ks. prof. Maciej Ostrowski (UPJPII) mówił o roli piękna przyrody w formowaniu człowieka, prof. Zbigniew Mirek (PAN) rozważał współczesne problemy ekologiczne jako "znaki czasu" dla chrześcijan. Prof. Jan Dobrowolski (AGH) mówił o problemach współczesnej ekologii wobec przesłania św. Franciszka, ks. dr Ryszard Sadowski (UKSW) podjął kwestię zmian klimatycznych w ujęciu religijnym.

Podczas sesji zwrócono uwagę na konieczność promowania ekologicznego stylu życia, który może być kształtowany również przez religię, będącą od wieków czynnikiem wpływającym na sposób funkcjonowania społeczeństw.
 
Sesji towarzyszyła prezentacja ostatnich wydawnictw i projektów REFA oraz wykonanie dwóch utworów muzycznych nawiązujących do tematyki spotkania przez braci z rodzimego seminarium oraz siostry sercanki Po spotkaniu w bazylice św. Franciszka, została odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył o. Paweł Dybka - wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów.
 
Św. Franciszek z Asyżu został ogłoszony patronem ekologów 29 listopada 1979 r. przez Jana Pawła II w Liście apostolskim Inter sanctos. Była to odpowiedź na prośbę środowisk naukowych: naukowców, uczonych, wykładowców, członków parlamentów, stowarzyszeń ochrony przyrody, ekologów, etologów, botaników, uczestników międzynarodowych sympozjów ekologicznych.
k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon