• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Sesja w stulecie powstania Rycerza Niepokalanej

W sobotę, 22 stycznia 2022 r. w Auli bł. Jakuba przy Franciszkańskiej 4 w Krakowie odbyła się XVIII Sesja kolbiańska. W spotkaniu zatytułowanym „Rycerz Niepokalanej. Historia – współczesność – perspektywy” wzięło udział ponad 70 osób. Sympozjum zorganizowane przez Instytut Studiów Franciszkańskich oraz Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie, wpisało się w świętowanie 100. rocznicy wydania pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej”, pisma założonego przez św. Maksymiliana Kolbego właśnie w krakowskim klasztorze franciszkanów.

Na sesję składały się trzy referaty oraz panel dyskusyjny. Po przywitaniu zgromadzonych przez dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich o. Piotra Bielenina, głos zabrał o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, który w referacie zatytułowanym Fenomen "Rycerza Niepokalanej" przybliżył zgromadzonym historię powstawania pisma, związane z tym problemy i przeciwności. Kolejne wystąpienie zostało poświęcone „Rycerzowi Niepokalanej” współcześnie. Głos zabrał redaktor naczelny pisma, o. Piotr Szczepański OFMConv, który podjął próbę odpowiedzi na pytanie Czy za 100 lat ludzie będą podziwiać dzisiejszego "Rycerza Niepokalanej”? Następnie o. prof. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv przybliżył zgromadzonym na sesji bardzo istotny dziś temat: Ewangelizacja w cyfrowym świecie. Sesję poprowadził o. dr hab. Przemysław Michowicz OFMConv.

Po przerwie kawowej miał miejsce panel dyskusyjny zatytułowany 100 lat po św. Maksymilianie. Współczesne wyzwania ewangelizacji w mediach. O swoich doświadczeniach opowiedzieli Anna Bonk, blogerka, instagramerka, współtwórczyni wielu projektów ewangelizacyjnych w mediach tradycyjnych i społecznościowych; Gabriela Mruszczak, reżyserka powstającego właśnie filmu dokumentalnego o św. Maksymilianie, fotografka i dziennikarka; o. Andrzej Zając OFMConv, istagramer, wydawca, redaktor i pisarz.

Na zakończenie sesji w Bazylice św. Franciszka z Asyżu odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył o. red. Piotr Szczepański. Okolicznościową homilię wygłosił dyrektor ISF, o. Piotr Bielenin.

XVIII Sesji kolbiańskiej towarzyszyła wystawa zdjęć i dokumentów związanych ze św. Maksymilianem Kolbe i wydawanym przez niego „Rycerzem Niepokalanej”, którą przygotował o. dr Franciszek Solarz OFMConv, archiwista Archiwum Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie.

Uczestnicy zostali także obdarowani styczniowym numerem „Rycerza Niepokalanej”, do którego dołączony został reprint oryginalnego pierwszego numeru „Rycerza”.


Sympozjum w całości transmitowane było online na kanale YouTube. Po transmisji przygotowany został film, który można obejrzeć na profilu FRANCISZKANIE.INFO. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mieli możliwości wziąć udziału w sobotnim spotkaniu.


stat4u PageRank Checking Icon