• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Śp. o. Roland Prejs

30 marca 2023 r., w hospicjum w Lublinie, w wieku 67 lat (w zakonie 44, w kapłaństwie 40) zmarł o. prof. dr hab. Roland Prejs, wybitny znawca dziejów Kościoła w Polsce w XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem historii zakonów franciszkańskich. Przez wiele lat współpracował także z Instytutem Studiów Franciszkańskich prowadząc wykłady, wygłaszając referaty i publikując artykuły.
Roland Prejs urodził się 1 lutego 1956 r. w Sierakowie. Po maturze podjął studia z teologii dla świeckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po dwóch latach wstąpił do Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i rozpoczął nowicjat w Zakroczymiu. Profesję wieczystą złożył 13 września 1981 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie 17 kwietnia 1982 r.

Po święceniach kapłańskich przez rok pracował w duszpasterstwie po czym został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na KUL. Pracę doktorską obronił w 1988 r. Od roku 1987 podjął wykłady z zakresu historii zakonu i prowincji w Wyższym Seminarium Braci Kapucynów w Lublinie. Opublikował wiele artykułów naukowych na tematy dotyczące dziejów Kościoła w XIX w. W 2004 r. o. Roland uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych. Profesorem nadzwyczajnym został w roku 2007. Tytuł profesora nauk teologicznych uzyskał natomiast sześć lat później.

Pracę dydaktyczną na KUL o. Prejs rozpoczął w 2004 r. Od 2006 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Dziejów Teologii, a od roku 2016 był kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych.

W zakonie pełnił funkcję gwardiana klasztoru przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie, prefekta seminarium kapucyńskiego, wicerektora seminarium, wikariusza prowincjalnego. Uczestniczył jako delegat w wielu kapitułach prowincjalnych. Był cenionym bratem, który chętnie dzielił się swoją ogromną wiedzą oraz posiadał wybitny talent dydaktyczny.

Opracował kilkanaście tomów Bibliografii franciszkańskiej wydawanej w Poznaniu. Jest autorem wielu monografii oraz ponad stu artykułów naukowych. Był wybitnym znawcą dziejów Kościoła w Polsce w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii zakonów franciszkańskich.

Pogrzeb o. Rolanda odbędzie się we wtorek, 4 kwietnia 2023 r., o godz. 11:00 w kościele kapucynów w Lublinie Śródmieściu, ul. Krakowskie Przedmieście 42, różaniec w intencji zmarłego rozpocznie się o godz. 10:30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

za: kapucyni.pl

stat4u PageRank Checking Icon