• Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Studia dla duszy i dla ciała

Ośrodek Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie już od marca 2012 roku otwiera studia podyplomowe z franciszkanizmu. Rekrutacja trwa do 27 lutego.

Adresatami studiów są wszyscy pragnący pogłębić własne życie duchowe lub odkryć nowe inspiracje do życia, korzystając z doświadczenia św. Franciszka z Asyżu i jego duchowych spadkobierców, członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nauczyciele, w tym szczególnie katecheci, liderzy grup działających przy franciszkańskich ośrodkach duszpasterskich, mistrzowie i mistrzynie postulatów, nowicjatów, junioratów zakonnych, franciszkanie pragnący na nowo odkryć własne powołanie, duszpasterze działający w nurcie duchowości franciszkańskiej, dziennikarze zajmujący się tematyką religijną i kościelną.

Od kandydatów wymagane są ukończone studia wyższe licencjackie zawodowe, lub też pełne studia magisterskie na dowolnym kierunku. Cykl studiów obejmuje 4 semestry (w tym 300 godzin wykładów oraz 32 godziny konwersatoriów), zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu (w soboty oraz dodatkowo w piątki wieczorem dwa razy na semestr), a absolwenci po zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i napisaniu pracy dyplomowej otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z franciszkanizmu wydany przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Proponowane studia podyplomowe dają możliwość zapoznania się z duchowością franciszkańską wraz z jej szerszym kontekstem, jaki stanowią: duchowość biblijna, patrystyczna, średniowiecza. Program przewiduje studium źródłowej literatury franciszkańskiej, historii ruchu franciszkańskiego, prezentację ich wybitniejszych przedstawicieli, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Istotnym elementem studiów są zajęcia wykorzystujące źródłową wiedzę z zakresu franciszkanizmu do jej aktualnych i praktycznych aplikacji, dotyczących tak działań związanych z ochroną stworzenia, dialogiem międzykulturowym, jak i osobistej więzi z Bogiem, relacji międzyludzkich oraz podejścia do pracy i jakiegokolwiek zaangażowania.

Bliższe informacje na stronie www.studia.isf.edu.pl oraz w sekretariacie Ośrodka Studiów Franciszkańskich przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie (poniedziałek i środa od 12.00 do 14.30 i piątek od 15.00 do 17.00), tel. 12 422 12 73, mail: studia@isf.edu.pl.
ram




O studiowaniu franciszkanizmu mówi o. dr Andrzej Zając OFMConv, kierownik studiów, który jest gościem Agaty Rajwy z Biura Prasowego Kapucynów. Dziesięciominutowa audycja dostępna tutaj lub na stronie kapucyni.pl.



stat4u PageRank Checking Icon