• Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Św. Franciszek wśród obrazów kultur świata

14 kwietnia 2011 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja "Obrazy kultur świata". Wśród interdyscyplinarnych prezentacji znalazło się również zagadnienie kultury średniowiecznej widzianej jako kultury obcej. Jako przykład zostały omówione wybrane kwestie dotyczące średniowiecznej literatury franciszkańskiej.

Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel próbę odpowiedzi na wiele pytań. Na ile możemy ufać obrazom, dającym nam dostęp do danej kultury? Jakie ma znaczenie to, kto jest twórcą danego obrazu i w jakim kręgu kulturowym on powstał? Co obraz mówi nam o nastawieniu jego twórcy do przedstawianej rzeczywistości? W jaki sposób poprzez obrazy można manipulować społecznym odbiorem pewnych kultur? I jak bronić się przed manipulacją dokonywaną na nas przez obrazy? Wreszcie, na ile obrazy pomagają nam poznać i zrozumieć daną kulturę, a na ile nam to utrudniają?W programie konferencji znalazło się 70 wystąpień doktorantów i pracowników naukowych z ośrodków z całej Polski. Spektrum tematyczne było niezwykle szerokie: od obrazów kultury afrykańskiej i polinezyjskiej, amerykańskiej, japońskiej, żydowskiej, poprzez problem stereotypów w postrzeganiu zjawisk kulturowych, aż po kwestie obrazowania kultur w różnych mediach. Wśród nich znalazł się też temat "Kultura średniowiecza jako kultura obca. Problem genezy, gatunków literackich i stylistyki na przykładzie średniowiecznej literatury franciszkańskiej", który zaprezentował o. dr Andrzej Zając OFMConv z Instytutu Studiów Franciszkańskich.

Prelegent mówił o konieczności postawy otwartości i dialogu w jakimkolwiek dyskursie wielokulturowym. By dialogować z kulturą średniowiecza w sposób rzetelny, wolny od uprzedzeń i nadinterpretacji, nieodzowne jest poznanie języka, jakim się ona posługuje. Odwołując się do pisanych źródeł franciszkańskich jako ilustracji problemu, zwrócił m.in. uwagę na nieporozumienia związane z oryginalnym znaczeniem takich terminów, jak legenda czy idiota, czy też dotyczących identyfikacji i interpretacji figur stylistycznych, jak np. correctio.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zwiedzenia Muzeum Okręgowego w Toruniu, które w Kamienicy Pod Gwiazdą prezentuje zbiory sztuki orientalnej: z Chin, Syjamu, Tybetu, Korei, Wietnamu, Indii i Japonii. Wydarzenie uświetnił koncert skrzypcowy artystki z Krakowa, Moniki Makowskiej.

Organizatorami konferencji byli: Zakład Wiedzy o Kulturze oraz Zakład Dramatu, Teatru i Filmu Wydziału Filologicznego we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ram


stat4u PageRank Checking Icon