• Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Św. Franciszek z Asyżu na konferencji w PAU

10 grudnia 2010 roku w auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyła się sesja naukowa o przyjaźni. Wśród prezentacji omawiających fenomen przyjaźni widziany w różnych aspektach oraz jej konkretne przykłady ukazana została również postać św. Franciszka z Asyżu i jego przyjaźnie.

Organizatorzy konferencji "Wychowanie do przyjaźni - wychowanie przez przyjaźń" postawili sobie jako cel stworzenie forum dialogu przedstawicieli różnych nauk humanistycznych i społecznych oraz praktyków wychowania wokół tematu przyjaźni jako celu i metody wychowania.

W pierwszej sesji prelegenci ukazali przyjaźń w perspektywie teologicznej (o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski), w kontekście celów wychowawczych (prof. dr hab. Maria Ryś, UKSW), w perspektywie kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem trudności z nią związanych (prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski, UEK), w perspektywie psychologicznej i w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie (dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, UP).

W drugiej sesji zostały przedstawione przykłady przyjaźni: w filmach braci Coen (dr hab. prof. UJ Jerzy Brzozowski), w życiu i w poezji Anny Kamieńskiej (prof.dr hab. Zofia Zarębianka, UJ), w doświadczeniu Jana Pawła II (red. Janusz Poniewierski, Znak). O. dr Andrzej Zając OFMConv zaprezentował przyjaźnie św. Franciszka z Asyżu, omawiając pokrótce relacje z bratem Leonem, św. Klarą i Jakobiną z Settesoli.

Uczestnicy części panelowej odwołali się do konkretnych doświadczeń związanych z przyjaźnią w reprezentowanych przez siebie środowiskach. Wzięli w niej udział: mgr Katarzyna Szklarczyk reprezentująca środowisko rodzinne, dr Janusz Wojtycza ze środowiska harcerskiego, mgr Anna Litwora i mgr Irena Kruczek ze Stowarzyszenia "U Siemachy", mgr Bogusława Hamiga ze Szkoły Prywatnej DONA w Krakowie, s. dr Weronika Grażyna Dryl OSU z  Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego UPJPII oraz o. dr Andrzej Zając OFMConv z Instytutu Studiów Franciszkańskich.

Organizatorami sesji byli: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe "Fides et Ratio", Polska Akademia Umiejętności (Wydział I), Stowarzyszenie "U Siemachy" oraz Urząd Miasta Krakowa.
ram


stat4u PageRank Checking Icon