• Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Ubóstwo ewangeliczne

W sobotę 11 stycznia w Auli błogosławionego Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie odbyła się XIII sesja kolbiańska. Tegoroczna konferencja, zatytułowana Święty Maksymilian – świadek ewangelicznego ubóstwa, koncentrowała się wokół pytania, czy być ubogim i jak nim być we współczesnym Kościele i świecie.


W prowadzonej przez o. mgra lic. Piotra Bielenina OFMConv sesji jako pierwszy głos zabrał prof. UPJPII o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, który poruszył zagadnienie idei ubóstwa dobrowolnego w Kościele patrystycznym. Następny referat - Ubóstwo św. Franciszka w kontekście współczesnych wyzwań - wygłosił o. dr Andrzej Zając OFMConv. Pierwszą część spotkania zakończył o. dr Piotr Cuber OFMConv, dzieląc się z zebranymi swą refleksją na temat św. Maksymiliana jako współczesnego świadka Franciszkowego ubóstwa.

Po przerwie miała miejsce dyskusja panelowa, którą poprowadził rektor WSD i dyrektor Instytutu o. dr Andrzej Zając. Poruszane problemy koncentrowały się wokół doświadczenia ewangelicznego ubóstwa w dzisiejszych czasach. Przy stole panelowym zasiedli: socjolog - dr hab. Andrzej Porębski, albertyn – brat Paweł Flis oraz przełożony prowincji zakonnej - ojciec prowincjał Jarosław Zachariasz OFMConv. Uczestnicy odpowiadali na pytania o istotę ubóstwa, jakie są ewentualne dobrodziejstwa, czy też szanse, które z niego wynikają, a na koniec powiedzieli jak rozumieją opisany przez papieża Franciszka w adhortacji Evangelii Gaudium «Kościół ubogi».

Sesja zakończyła się Mszą św. w Bazylice Franciszkanów, której przewodniczył Ojciec Prowincjał, Jarosław Zachariasz OFMConv. Konferencja, która zgromadziła około 50 osób, została zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie oraz Instytut Studiów Franciszkańskich.

stat4u PageRank Checking Icon