• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Zmartwychwstanie Pańskie 2013

Każde ważne wydarzenie jest okazją do wyrażenia pragnień i życzeń. W nas rodzi się takie pragnienie: Oby w każdym naszym doświadczeniu krzyża i przeciwności budziła się żywa pamięć Zmartwychwstania. A tegoroczne świętowanie Paschy niech tę pamięć w nas umocni.

By to pragnienie miało dobry grunt, ma którym może się spełniać, warto sięgnąć po przekonujące słowa św. Franciszka: "(...) kochajmy wszyscy Pana Boga, który dał i daje nam wszystkim całe ciało, całą duszę i całe życie, który nas stworzył, odkupił i zbawił nas tylko ze swego miłosierdzia" (Reguła niezatwierdzona, 23,8).

stat4u PageRank Checking Icon