• Szkoła Duchowości Franciszkańskiej 2021/2022

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Oblicze Boże. Teologia - ikonografia - duchowość

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej cz. II

YouTube facebook

1 procent podatku na Instytut Studiów Franciszkańskich

Kolejny raz Fundacja Brat Słońce zaprosiła do przyłączenia się do akcji zbierania 1% podatku zaprzyjaźnione instytucje franciszkańskie, w tym także Instytut Studiów Franciszkańskich.

Można zatem przekazać 1% podatku od swoich dochodów na rzecz Fundacji Brat Słońce. Pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone zostaną na:
  •     formację i wypoczynek dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin ubogich
  •     pomoc charytatywną potrzebującym
  •     profilaktykę uzależnień i zdrowia psychicznego
  •     edukację i naukę
  •     kulturę - od renowacji zabytków po wydarzenia artystyczne
  •     pomoc Polakom i polskim instytucjom za granicą

Instytut Studiów Franciszkańskich przeznaczy uzbierane wpływy na wsparcie finansowe dla studentów.

1% podatku to pomoc, którą można ofiarować nic nie tracąc. W formularzach PIT należy tylko wpisać: numer KRS 0000397954, cel szczegółowy ISF 25 oraz obliczoną kwotę 1% podatku.

Serdecznie dziękujemy za pomoc :)

stat4u PageRank Checking Icon