• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Franciszkańska Szkoła Muzyki i Liturgii - rekrutacja

Rekrutacja do Franciszkańskiej Szkoły Muzyki i Liturgii trwa do 23 sierpnia 2015 i przebiega w dwóch etapach: po pierwsze - uzupełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Szkoły, po drugie - przesłuchanie, sprawdzające podstawowe zdolności oraz umiejętności muzyczne.

Zjazdy uczestników będą odbywały się raz w miesiącu w sobotę w godzinach 9.00-18.00 w klasztorze franciszkanów w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 4 (wejście przez furtę od strony Plant). Wykłady oraz ćwiczenia będą ułożone w 90 i 45 minutowe bloki z 15 minutowymi przerwami. Całkowity koszt Szkoły to 500 zł. Na zakończenie uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia Szkoły z odpowiednią oceną uzyskaną podczas sesji egzaminacyjnej.

Więcej szczegółów na stronie Franciszkańskiej Szkoły Muzyki i Liturgii: szkola.franciszkanie.pl

Zapraszamy!

stat4u PageRank Checking Icon