• Szkoła Duchowości Franciszkańskiej

 • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Franciszkańskie Studium Formacyjne

Mając na względzie zróżnicowane grupy odbiorców franciszkańskich treści dydaktycznych, przygotowaliśmy specjalny cykl zajęć skierowany tylko do sióstr i braci zakonnych z wielkiej Rodziny Franciszkańskiej. Zapraszamy do udziału w sprofilowanych zajęciach Franciszkańskiego Studium Formacyjnego, które porusza zagadnienia z obszarów duchowości oraz formacji franciszkańskiej. Zajęcia prowadzą wyspecjalizowani wykładowcy ze wszystkich gałęzi zakonu franciszkanów oraz osoby świeckie.

Mamy świadomość, że obecnie szerokie są możliwości studiowania, pogłębiania wiedzy i podnoszenia praktycznych kwalifikacji w zakresie ogólnej wiedzy teologicznej, duszpasterskiej czy też dotyczącej własnego rozwoju duchowego lub formacji innych. Wiemy jednak – dzięki lekturze dokumentów Kościoła, ale i z własnych doświadczeń – jak ważny jest powrót do źródeł i twórcza wierność charyzmatowi w umacnianiu własnej tożsamości. Z tego przekonania zrodziła się działalność dydaktyczna Instytutu Studiów Franciszkańskich proponowana wszystkim, którzy pragną nie tylko podtrzymywać, ale i ożywiać duchową więź ze św. Franciszkiem, św. Klarą i ich świętymi naśladowcami.

W minionym roku akademickim wykłady Franciszkańskiego Studium Formacyjnego odbywały się po raz pierwszy w zmienionej formule. Opinie uczestników kursu utwierdziły nas w przekonaniu, że takie zajęcia z franciszkanizmu są potrzebne.

Roczny cykl obejmuje osiem spotkań. Zajęcia odbywają się w soboty, raz w miesiącu w godz. 10.00-15.00. Przed rozpoczęciem zajęć o godz. 9.00 odprawiana jest Eucharystia w intencji uczestników FSF.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje dyplom.

Tematy wykładów we Franciszkańskim Studium Formacyjnym:
 • Historia ruchu franciszkańskiego
 • Duchowość franciszkańska
 • Pisma św. Franciszka i św. Klary z Asyżu
 • Hagiografia franciszkańska
 • Formacja franciszkańska
 • Ikonografia franciszkańska
 • Teologia ślubów w życiu franciszkańskim
 • Apostolat w duchu św. Franciszka z Asyżu
 • Psychologiczne aspekty powołania

Terminy zjazdów:
 • 5 listopada 2022
 • 3 grudnia 2022
 • 14 stycznia 2023
 • 4 lutego 2023
 • 4 marca 2023
 • 1 kwietnia 2023
 • 13 maja 2023
 • 3 czerwca 2023

Koszt: 320 zł za osobę (przy zgłoszeniu powyżej trzech  osób z jednego zgromadzenia 280 zł za osobę; przy zgłoszeniu powyżej pięciu osób z jednego zgromadzenia 240 zł za osobę).

Zapraszamy!

stat4u PageRank Checking Icon