• Seminarium franciszkańskie - po co nam kultura?

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

YouTube facebook

Konferencja naukowa o św. Bonawenturze

Instytut Studiów Franciszkańskich, Ośrodek Studiów Franciszkańskich UPJPII oraz Klasztor Franciszkanów w Krakowie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio (1217-2017). Spotkanie zatytułowane „Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność” odbędzie się w średniowiecznych murach Klasztoru Franciszkanów w Krakowie w dniach 1-2 czerwca 2017 r.

Konferencja organizowana jest z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio. Sama okrągła rocznica wskazuje na podniosłość wydarzenia. Nie bez znaczenia jest fakt, że konferencja organizowana jest właśnie w Krakowie – kolebce polskiego franciszkanizmu. Przez organizację tej konferencji chcemy wskazać na organiczną łączność i wielowiekowy związek polskiej tradycji filozoficznej i teologicznej z kulturą europejską, której sztandarowym przedstawicielem w XIII w. był właśnie św. Bonawentura. Największe wydarzenia związane z rocznicą jego urodzin to dwa sympozja: w Rzymie i właśnie w Krakowie.

Podczas konferencji wystąpią rodzimi specjaliści oraz najwybitniejsi znawcy św. Bonawentury w Europie, reprezentujący różne ośrodki naukowe (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN – Warszawa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Studiów Franciszkańskich – Kraków, Pontificia Università Antonianum – Rzym, Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraphicum – Rzym, Studio Teologico Interprovinciale "Laurentianum" dei Frati Minori Cappuccini – Rzym, Univerzita Palackého – Ołomuniec).

Miejscem konferencji są średniowieczne mury franciszkańskiego klasztoru z jego niepowtarzalną atmosferą. Dla uwydatnienia klimatu epoki w programie konferencji przewidziany jest również koncert zespołu Flores Rosarum „Święci Franciszek i Bonawentura w responsoriach antyfonarzy franciszkańskich z XIII i XVIII wieku”, przygotowany specjalnie na tę okazję i po raz pierwszy publicznie wykonany.


Czas: 1-2 czerwca 2017
Miejsce: Krużganki Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 5

Organizatorzy:
Instytut Studiów Franciszkańskich
Ośrodek Studiów Franciszkańskich WT UPJPII w Krakowie
Klasztor Franciszkanów w Krakowie
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miastastat4u PageRank Checking Icon