• Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Konferencja o klasztorze Franciszkanów

"Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja" to cykl konferencji, których celem jest prezentacja i ocena wkładu środowisk zakonnych na ziemiach polskich w szeroko rozumiane życie społeczne. Temat tegorocznej konferencji to "Klasztor Franciszkanów w Krakowie", a odbędzie się w sobotę 4 grudnia 2010 roku w auli bł. Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie.

Franciszkański kompleks klasztorny wraz z bazyliką jest jednym z ważniejszych obiektów historycznych i centrów duchowych w krajobrazie kulturowym Krakowa. Franciszkanie przybyli do podwawelskiego grodu jeszcze przed jego lokacją na prawie magdeburskim, bo w 1237 roku. Książę Bolesław V Wstydliwy był dobroczyńcą i przyjacielem franciszkanów, w ich kościele został też pochowany i tu do dziś znajduje się jego sarkofag.

Klasztor Franciszkanów w Krakowie jest jedynym na ziemiach polskich, w którym nieprzerwanie od XIII wieku żyje wspólnota braci od św. Franciszka z Asyżu. Przez stulecia miejsce nabierało nowych znaczeń, ubogacając się obecnością wybitnych postaci, nowymi wydarzeniami historycznymi i artystycznymi, nowymi formami kultu oraz działalności religijnej i kulturalnej. Przy bazylice od 1595 roku działa Arcybractwo Męki Pańskiej, a pod koniec XIX wieku powstało też Bractwo Matki Bożej Bolesnej. Od XVI do końca XVIII wieku gromadzili się tu mieszkający w Krakowie Włosi, tworząc Bractwo św. Jana Chrzciciela Narodu Włoskiego. W 1920 roku papież Benedykt XV nadał świątyni tytuł bazyliki mniejszej.

Bazylika bogata jest w dzieła artystyczne najwyższej klasy: średniowieczne freski na krużgankach i secesyjny słynny witraż „Bóg Ojciec - Stań się” Wyspiańskiego, galerię portretów biskupów krakowskich i stacje monumentalnej drogi krzyżowej Mehoffera, gotycki cudowny obraz Smętnej Dobrodziejki Krakowa oraz kwiecistą i gwiezdną polichromię Wyspiańskiego i Popiela. W świątyni znajdują się również relikwie bł. Salomei i bł. Anieli Salawy oraz kopia Całunu Turyńskiego.

W klasztorze franciszkańskim żyli m.in. wielki podróżnik i kronikarz Benedykt Polak, charyzmatyczny opiekun ubogich bł. Rafał Chyliński, biskup i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego św. Józef Sebastian Pelczar, misjonarz i męczennik św. Maksymilian Kolbe, kompozytor i założyciel Chóru Cecyliańskiego o. Bernardino Rizzi.

W bazylice franciszkanów modlił się często kard. Karol Wojtyła, który jako papież nawiedził to miejsce trzykrotnie: spotykając się z chorymi, słuchając koncertu oraz nawiedzając grób beatyfikowanej Anieli Salawy. Franciszkański plac przed świątynią przeszedł do historii miasta jako miejsce niezwykłych spotkań z Janem Pawłem II, który pojawiał się w sławetnym "oknie papieskim" pałacu arcybiskupów krakowskich.

Te i inne wątki, tworzące klimat duchowy miejsca i określające jego tożsamość, będą przedmiotem wystąpień podczas zbliżającej się sesji naukowej. Do udziału w konferencji zaproszeni są nie tylko naukowcy i studenci związani z jej tematyką, ale wszyscy, którym bliska jest franciszkańska świątynia, oraz ci, którzy chcieliby ją dopiero poznać.

Organizatorami konferencji są: Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych UPJPII, Instytut Studiów Franciszkańskich, Klasztor Franciszkanów w Krakowie i Sekcja Duchowości Polskiego Towarzystwa Teologicznego.
ram
Program konferencji można zobaczyć bądź pobrać TUTAJ.


stat4u PageRank Checking Icon