• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

O klasztorach franciszkanów i klarysek

W dniach od 21 do 23 maja 2015 odbędzie się organizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Klasztor Franciszkanów w Krakowie konferencja naukowa pod tytułem "Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek". Wśród prelegentów znajduje się dwóch wykładowców Instytutu Studiów Franciszkańskich.

O. dr Andrzej Zając OFMConv, dyrektor ISF, który wygłosi referat „Stygmatyzacja świętego Franciszka” w krużgankach klasztoru franciszkanów. Wydarzenie – obrazowanie – lektura (piątek, 22 maja, godz. 17.10, Instytut Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53, sala im. Karola i Karoliny Lanckorońskich). Natomiast o. mgr lic. Marcin Drąg OFMConv, członek Rady Programowej ISF, przedstawi temat Antyfonarz franciszkański z 1743 roku – geneza powstania i zastosowanie w liturgii (czwartek, 21 maja, godz. 18.40, Klasztor Franciszkanów, ul. Franciszkańska 1, aula bł. Jakuba Strzemię).

Ze szczegółowym programem sesji można zapoznać się tutaj: program.

Dodatkową atrakcją towarzyszącą konferencji będzie rekonstrukcja obrzędu Mandatum w Graduale ms 205 z klasztoru Klarysek w Krakowie. Próbę interpretacji w wykonaniu zespołu wokalnego Flores Rosarum będzie można usłyszeć i zobaczyć w Bazylice Franciszkanów o godz. 20.00 w piątek, 22 maja.

Sam obrzęd mandatum wywodzi się od słów z Ewangelii według świętego Jana, w której czytamy, że Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy po umyciu nóg Apostołom powiedział: mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos (daję wam przykazanie nowe, abyście tak się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem). W liturgii wielkoczwartkowej w Kościele katolickim ma miejsce właśnie mandatum, czyli uroczysty obrzęd umywania nóg, według przykładu, który pozostawił swoim uczniom Jezus. 

Serdecznie zapraszamy!

k.gorgoń

stat4u PageRank Checking Icon