• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Odnaleziona biografia św. Franciszka z Asyżu wydana po polsku!

  • Nasze książki dostępne w sklepie wydawnictwa Bratni Zew

YouTube facebook

Reguła i życie. X sesja franciszkańska

W poniedziałek 29 listopada 2010 roku w WSD Franciszkanów p.w. św. Bonawentury w Krakowie-Bronowicach odbędzie się X sesja franciszkańska nt. "Reguła i życie na początku dziewiątego stulecia rodziny franciszkańskiej rodziny franciszkańskiej". Podczas sesji zostaną przedstawione wyniki ankiety pojubileuszowej przeprowadzonej wśród polskich franciszkanów.

Wykład o teoretycznym i praktycznym wymiarze Reguły św. Franciszka wygłosi o. dr Andrzej Zając OFMConv - wykładowca franciszkanizmu w WSD Franciszkanów w Krakowie i pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich. Refleksję nad enigmatycznym wyrażeniem z 6. rozdziału Reguły "jako pielgrzymi i obcy" (tanquam peregrini et advenae) podejmie o. dr Ezdrasz Biesok OFM - wykładowca prawa kanonicznego w WSD Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach i przełożony Prowincji Wniebowzięcia NMP. Aktualności reguły w odniesieniu do wskazań adhortacji Vita consecrata i ostatnich dokumentów Kościoła dotyczyć będzie wykład, który wygłosi prof. KUL dr hab. Teresa Paszkowska - kierownik Katedry Duchowości Życia Konsekrowanego KUL.

Podczas sesji zostaną również przedstawione wyniki ankiety, która została przeprowadzona wśród zakonników żyjących w Polsce, przynależących do jednej z dziesięciu franciszkańskich prowincji zakonnych. Pytania dotyczyły sposobu przeżywania i owoców świętowanego w 2009 roku jubileuszu 800-lecia ustnego zatwierdzenia pierwotnej franciszkańskiej reguły. Ankietę opracował i wyniki badania przedstawi o. mgr lic. Piotr Stanisławczyk OFMConv z Połańca. Dyskusji podsumowującej sesję przewodniczył będzie o. dr Tadeusz Bargiel OFMCap z Tenczyna.

Organizatorami sesji naukowej są: Instytut Studiów Franciszkańskich oraz WSD Franciszkanów p.w. św. Bonawentury w Krakowie. Sesje naukowe inspirowane pismami, osobą św. Franciszka i charyzmatem franciszkańskim organizowane są od 2002 roku. Poza kilkoma wyjątkami odbywają się 29 listopada, w rocznicę zatwierdzenia Reguły św. Franciszka przez papieża Honoriusza III w 1223 roku i jednocześnie święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego.

ram

stat4u PageRank Checking Icon