• Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

 • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej

YouTube facebook

Słownik Bonawenturiański. Filozofia - teologia - duchowość

Miło nam poinformować, że w Instytucie Studiów Franciszkańskich ukazał się właśnie Słownik Bonawenturiański, który jest wynikiem translatorskiej inicjatywy środowisk naukowych skupionych wokół Instytutu Studiów Franciszkańskich oraz Ośrodka Studiów Franciszkańskich Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Stanowi przekład z języka włoskiego zbiorowej pracy, która ukazała się staraniem Wydawnictw Franciszkańskich (Editrici Francescane) w 2008 r. w Padwie. Dziewięćdziesiąt osiem haseł tłumaczonych zostało uzupełnionych o trzy nowe, opracowane przez polskich autorów.

Słownik jest najbardziej szczegółowym opracowaniem syntetycznym całości systemu filozoficzno-teologicznego Doktora Serafickiego i jednocześnie wprowadzeniem do Bonawenturiańskiej koncepcji życia, jakie istnieje na rynku wydawniczym. Dzieło  to jest niezbędnym narzędziem do poznania życia i myśli Bonawentury z Bagnoregio, który przyczynił się do usystematyzowania dziedzictwa św. Franciszka z Asyżu.  Spis opracowań i haseł

BIBLIOGRAFIA BONAWENTURIAŃSKA 1986-2019
KONTEKST KULTUROWY XIII WIEKU A BONAWENTURA. PONOWNE „ODKRYCIE” ARYSTOTELESA
ŻYCIE I CHRONOLOGIA ŚW. BONAWENTURY Z BAGNOREGIO
DZIEŁA BONAWENTURY WYKAZ DZIEŁ ŚW. BONAWENTURY

HASŁA

 • Akt hierarchiczny
 • Analogia
 • Anioł
 • Błogosławieństwo
 • Bóg
 • Ciało
 • Cnoty kardynalne
 • Człowiek
 • Dar
 • Dobro
 • Doświadczenie
 • Droga
 • Duch
 • Duch Święty
 • Duchowość
 • Dusza
 • Ekstaza
 • Ewangelizacja
 • Filozofia
 • Forma
 • Franciszek
 • Grzech
 • Historia
 • Idea
 • Istnienie/istota
 • Jezus Chrystus
 • Klara
 • Komunikacja
 • Kontemplacja
 • Kościół
 • Krzyż/Ukrzyżowany
 • Księga
 • Liczba
 • Łaska
 • Maryja
 • Materia
 • Mądrość
 • Miłość
 • Modlitwa
 • Nadprzyrodzone uniesienie
 • Nadzieja
 • Naśladowanie
 • Natura
 • Nauczyciel
 • Objawienie
 • Oblubieniec/oblubienica
 • Obraz/znak/ślad
 • Odkupienie
 • Ojciec
 • Oświecenie
 • Pamięć
 • Pełnia
 • Pierwszeństwo absolutne
 • Piękno
 • Pismo święte
 • Pobożność
 • Podziw
 • Pokora
 • Pokuta/zakon pokuty
 • Polityka
 • Porządek/sakrament święceń
 • Poznanie
 • Pragnienie
 • Prawda
 • Przejście
 • Przenikanie wewnątrztrynitarne
 • Przyczyna
 • Racje zarodkowe
 • Rozprzestrzenianie
 • Rozum
 • Sakrament
 • Słowo (Jezus Chrystus)
 • Słowo, język
 • Sprawność
 • Sprowadzenie
 • Stworzenie
 • Substancja
 • Sumienie
 • Syndereza
 • Sztuka
 • Środek/pośrednik
 • Świat
 • Teologia
 • Trójca święta
 • Trzy drogi
 • Ubóstwo
 • Uczucie
 • Umysł – dusza
 • Uścisk
 • Wiara
 • Widzenie/ogląd
 • Wiedza
 • Więź naturalna
 • Wola
 • Wolna wola
 • Wpływ
 • Wstępowanie/zstępowanie
 • Wzorzec (archetyp)
 • Zmysły duchowe

Oprawa: twarda
Liczba stron: 968
Cena: 149,90 zł

Książki można zamawiać mailowo: sekretariat@isf.edu.pl.  Możliwość wysyłki z przedpłatą na konto (Poczta Polska lub Paczkomat), za pobraniem oraz odbioru osobistego.

stat4u PageRank Checking Icon