• Oblicze Boże. Teologia - ikonografia - duchowość

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej cz. II

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej 2021/2022

YouTube facebook

Szkoła Duchowości Franciszkańskiej cz. II

Odpowiadając na prośby absolwentów dotychczasowych edycji Szkoły Duchowości Franciszkańskiej, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II części SDF. Nowe tematy, nowi (i starzy) wykładowcy. Stały schemat: wykłady raz w miesiącu, w soboty w godz. 10.00-14.15. Przed rozpoczęciem zajęć w kaplicy Matki Bożej Bolesnej o godz. 9.00 wspólna Eucharystia.Tematyka i terminy SDF cz. II

BIBLIA: 6.11.2021
•    geneza i natchnienie                            
•    jak czytać i interpretować Pismo Święte                   
•    Pismo Święte a św. Franciszek i tradycja franciszkańska       

TEOLOGIA: 4.12.2021
•    czym jest?                           
•    czy jest potrzebna?                       
•    franciszkańska szkoła teologiczna               

BRATERSTWO: 15.01.2022
•    wspólnota                           
•    inspiracja św. Franciszka                           
•    nauczanie papieskie                               

SAKRAMENTY: 5.02.2022
•    historia                                       
•    czemu służą sakramenty?                           
•    sakramenty w tradycji franciszkańskiej                           

EKOLOGIA: 5.03.2022
•    ekologia franciszkańska                               
•    nauczanie papieskie                               
•    bioetyka                                   

NAUKA: 2.04.2022
•    empiryzm                                    
•    franciszkanie w naukach przyrodniczych               
•    ekonomia                           

KULTURA: 7.05.2022
•    kultura franciszkańska                       
•    wkład franciszkanów w kulturę                   
•    mecenasi sztuki                       

MARYJA: 4.06.2022
•    w Kościele                           
•    w tradycji franciszkańskiej                   
•    w pobożności                   

Koszt uczestnictwa w całości cyklu: 320 zł  (możliwa płatność semestralna po 160 zł).

Więcej informacji w sekretariacie Instytutu Studiów Franciszkańskich:
ul. Franciszkańska 4
31-004 Kraków
poniedziałek 12.00 - 16.00
środa 12.00 - 16.00
czwartek 12.00 - 16.00
mail: sekretariat@isf.edu.pl
tel. 12 422 12 73
(w godzinach pracy sekretariatu)

* W związku z pandemią COVID-19 być może ilość miejsc będzie ograniczona, o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność wpisów.


stat4u PageRank Checking Icon