• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Terytoria 2015 - o franciszkanach na ziemiach Inków

W poniedziałek 30 listopada 2015 roku w Auli bł. Jakuba Strzemię przy ul. Franciszkańskiej 4 odbędzie się konferencja naukowa Terytoria 2015. Tegorocznym tematem jest obecność franciszkanów na historycznych ziemiach Imperium Inków w Ameryce Południowej. Wydarzeniem, które zainspirowało nas do zorganizowania sesji poświęconej temu terytorium jest beatyfikacja franciszkańskich męczenników, o. Zbigniewa i o. Michała, która będzie miała miejsce w grudniu tego roku.

Tytuł tegorocznej konferencji brzmi następująco: "W świątyni Słońca, czyli o franciszkanach na ziemiach Inków". W pierwszej części zaprezentowane zostaną tematy związane z kulturą i historią tego rejonu przed przybyciem chrześcijaństwa, oraz ich wpływ na obrzędy i rytuały religii, która przybyła do Ameryki Południowej wraz ze statkami odkrywców. W drugiej części przedstawione zostaną wydarzenia historyczne, które doprowadziły do powstania misji w Peru, jej rozwój i przybycie na te ziemie franciszkanów z prowincji krakowskiej. Trzecia część natomiast poświęcona zostanie sytuacji społeczno-politycznej w Peru w ostatnich dekadach, sylwetkom polskich misjonarzy-męczenników oraz doświadczeniom związanym z prowadzeniem misji na tak odległych geograficznie i kulturowo terytoriach.

Cykl konferencji Terytoria podejmuje refleksję nad zetknięciem się kultury chrześcijańskiej reprezentowanej przez franciszkanów z rodzimymi kulturami różnych rejonów świata. Chodzi o przywołanie nie tylko faktów historycznych, ale także o poznanie wcześniejszych dziejów tych kultur, do których franciszkanie przybyli i odpowiedź na pytanie, co z pierwotnych doświadczeń pozostaje wciąż aktualne, bądź prowokuje do nowych przemyśleń. Konferencja Terytoria 2010 nosiła tytuł: "Krucjata bez krucjat, czyli o franciszkanach na ziemiach islamu", rok później odbyła się sesja pod tytułem „Między papieżem a wielkim chanem, czyli o franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej”. Już dziś zapraszamy no kolejną konferencję, podczas której przeniesiemy się do odległych ziem zamieszkiwanych niegdyś przez potężnych Inków.

Organizatorami konferencji Terytoria 2015 są: Instytut Studiów Franciszkańskich, Prowincja Franciszkanów św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię oraz Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Maksymiliana M. Kolbego.

Zapraszamy!

Program konferencji:

W ŚWIĄTYNI SŁOŃCA,
CZYLI O FRANCISZKANACH NA ZIEMIACH INKÓW

9.00    Otwarcie konferencji

Sesja I
9.10    Ekspansja Imperium Tawantinsuyu (Inków): charakter, przebieg, reperkusje
    prof. dr hab. Józef Szykulski, Wrocław UWr
9.35     Bogactwo wierzeń i kultury Inków
    mgr Karolina Krajewska, mgr Łukasz Mikocik, Wrocław UWr
10.00    Chrześcijaństwo w oprawie kulturowej Inków
    dr Marta Kania, Kraków UJ
10.25    Dyskusja
    Przerwa kawowa

Sesja II
11.00    Przybycie franciszkanów do Ameryki Południowej
    mgr Katarzyna Gorgoń, Kraków UPJPII
11.25    Misje franciszkańskie w Peru na przestrzeni wieków
    prof. SBon dr Emil Kumka OFMConv, Rzym, Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury
11.50    Historia misji krakowskiej prowincji franciszkanów w Peru
    prof. UPJPII dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, Kraków UPJPII
12.15    Dyskusja
    Przerwa kawowa

Sesja III
12.50    Sytuacja społeczno-polityczna w Peru na przełomie XX i XXI wieku
    dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska, Łódź UŁ
13.15    Znaczenie beatyfikacji o. Zbigniewa i o. Michała
    prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv, Lublin KUL
13.40    Ewangelizacja i inkulturacja. Bogactwo doświadczeń w Peru
    dr Tomasz Szyszka SVD, Warszawa UKSW
14.05    Dyskusja
    Zakończenie konferencji
k.gorgon

stat4u PageRank Checking Icon