• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Autograf św. Franciszka


W tle strony internetowej ISF została wykorzystana fotografia pergaminu z zapisanym ręką św. Franciszka Listem do brata Leona. Jest to jeden z trzech zachowanych do dziś i rozpoznanych jego autografów. Dwa inne to: Uwielbienie Boga Najwyższego oraz Błogosławieństwo dla brata Leona zapisane na tym samym pergaminie, przechowywanym w odpowiednim relikwiarzu w Kaplicy Relikwii Bazyliki Świętego Franciszka w Asyżu.

Pergamin o rozmiarach 6 x 13 cm z tekstem Listu do brata Leona przechowywany jako relikwia w katedrze w Spoleto.Cóż takiego Franciszek napisał do swojego wiernego towarzysza, sekretarza i spowiednika? Oto treść:

Bracie Leonie, twój brat Franciszek śle pozdrowienie i pokój.
Tak mówię do ciebie, synu mój, jak matka.
Zważywszy na wszystkie słowa, które powiedzieliśmy w drodze,
pokrótce w tym zdaniu streszczam i radzę,
i nie ma potrzeby, abyś przychodził do mnie po radę.
Bo tak ci radzę:
jeśli w jakikolwiek sposób widzisz, że możesz bardziej podobać się Panu Bogu
i podążać Jego śladami i za Jego ubóstwem,
rób tak z błogosławieństwem Pana Boga i moim pozwoleniem.
I jeśli jest konieczne dla ciebie ze względu na inną jakąś pociechę,
i chcesz przyjść do mnie, przyjdź.stat4u PageRank Checking Icon