• Wejdź z nami w piękny świat św. Franciszka

YouTube facebook

Program szkoły


Semestr I

 • ŹRÓDŁA
  zarys historii franciszkanizmu - teksty źródłowe - literatura

 • CZŁOWIEK
  godność - odpowiedzialność - relacje

 • WIARA
  wiara i pobożność - wyznanie i doświadczenie wiary - owoce wiary

 • KOŚCIÓŁ
  charyzmat i instytucja - zakony, wspólnoty, ruchy - powołanie i misja


Semestr II

 • MODLITWA
  człowiek w obliczu Boga - uwielbienie i dziękczynienie - medytacja i liturgia
 • PRACA
  łaska pracy - działalność charytatywna - wartość ubóstwa   
 • POKUTA
  nawrócenie jako zmiana mentalności - znaczenie postu - znoszenie przeciwności
 • ROZWÓJ
  poszukiwanie prawdy - kształtowanie sumienia - rozwój intelektualny i duchowy

stat4u PageRank Checking Icon