• Szkoła Duchowości Franciszkańskiej

  • Medalik z błogosławieństwem św. Franciszka

YouTube facebook

Program szkoły


Chcąc zapewnić głębszą formację dla zainteresowanych muzyką liturgiczną: członków chórów, scholi, animatorom muzycznym, kantorom i tym wszystkim którym zależy na pięknie liturgii, postanowiliśmy w 2013 roku utworzyć roczny kurs szkoleniowo - formacyjny w zakresie liturgii i jej nieodłącznego elementu jakim jest muzyka. Nasza szkoła jest częścią Instytutu Studiów Franciszkańskich.

Wierzymy, że nasz wspólny wysiłek sprawi że uczestnictwo w liturgii będzie świadome i pomoże innym w jej przeżywaniu. Dlatego chcemy się podzielić naszym doświadczeniem odkrywania znaczenia śpiewu w celebracjach liturgicznych, fascynacją historią liturgii i teologii oraz zaprosić do podwyższania umiejętności muzycznych.

Celem Szkoły jest formowanie ludzi świadomych znaczenia liturgii, jej głębi i teologii. Chcemy, aby nasi absolwenci byli ludźmi wtajemniczonymi w obrzędy, znaki, symbole, gesty i postawy liturgiczne - a więc chodzi o doświadczenie żywego Boga, który objawia się w liturgii.

Uczestnik kończący roczny kurs posiądzie umiejętności w prowadzeniu scholi, chóru, w animowaniu śpiewu podczas liturgii, będzie znał pieśni w zakresie chorału gregoriańskiego, polifoniczne oraz śpiewy tradycyjne.

Zajęcia w szkole odbywają się w trzech blokach:

- teoretyczny - obejmuje wykłady na temat liturgii i muzyki kościelnej
- praktyczny/warsztatowy - poszerza wiedzę i umiejętności w zakresie wokalnym, prowadzenia scholi, chóru, animacji śpiewu podczas liturgii
- mistagogiczny - w tym bloku zajęć, będą odbywać się katechezy pomagające w przechodzeniu od tego co widzialne czyli znaków do tego co niewidzialne w liturgii.

Wykłady:

- historia muzyki kościelnej
- dokumenty Kościoła o muzyce liturgicznej
- teologia śpiewu liturgicznego
- dzieje liturgii
- liturgia w ujęciu Soboru Watykańskiego II
- rok liturgiczny
- teologia Eucharystii

 Katechezy:

- gesty i postawy w liturgii
- symbole w liturgii
- tajemnice Adwentu
- "Słowo stało się ciałem" - Biblia w liturgii
- niedziele Wielkiego Postu
- Triduum Paschalne
- uroczystości: Wniebowstąpienia i Pięćdziesiątnicy
- święta przestrzeń

 Zajęcia praktyczne:

- emisja głosu
- instrumenty w liturgii
- praca z zespołem muzycznym
- śpiew Psalmów responsoryjnych
- zasady muzyki lub kształcenie słuchu (w zależności od stopnia umiejętności muzycznych)
- dobór pieśni na Liturgię
- podstawy dyrygentury
- śpiew chorału gregoriańskiego
- śpiew pieśni tradycyjnych
- śpiew polifoniczny

stat4u PageRank Checking Icon